Ordförande i StyrelseAkademien Sjuhärad visar vägen till tillväxt för små och medelstora företag i nytt forskningsprojekt

I slutet av januari tilldelades Daniel Yar Hamidi, ordförande StyrelseAkademien Sjuhärad, finansiering inom ramen för Horisont 2020 och Marie Sklodowska-Curie Actions, och kommer att ingå i ett tvåårigt forskningsprogram vid University of Wolverhampton i England. Daniel lämnar ordförandeposten men kommer att vara fortsatt aktiv inom StyrelseAkademien som både lärare och forskare.

– Att få bekräftelse på att man tänker rätt känns väldigt bra. Jag har höga förväntningar både på mig själv och på det program som jag ska genomgå. Jag kommer att kunna utveckla min forskning oerhört under den här perioden.

Daniel Yar Hamidi disputerade hösten 2016 med avhandlingen ”Governance for innovation – Board Leadership and Value Creation in Entrepreneurial Firms”. Forskningen, som har rönt stor uppmärksamhet, handlar om hur styrelser vid små och medelstora företag (SMF) kan möjliggöra innovation och därmed tillväxt.

Nu tar han forskningen ett steg längre genom att specifikt studera styrning för tjänsteinnovationer i SMF.

– Det finns nya sätt att se på marknaden idag och det är framförallt tjänstesektorn som ökar och har förutsättningar att skapa tillväxt i Sverige och Europa. Kunskapen om hur styrelser ska styra för att åstadkomma nya tjänsteinnovationer är begränsad och projektet tar sikte på detta kunskapsgap, säger han.

Forskning med fokus på innovationsprocesser hos SMF
– Jag kommer ingå i ett tvåårigt forskningsprogram vid University of Wolverhampton i England och handledas av president och vice president för European Academy of Management, vilket är stort för mig. Två år kan kännas som lång tid men det är mycket som ska hinnas med.

Daniel Yar Hamidi och hans forskarkollegor i Wolverhampton ska studera små och medelstora företag i England, Danmark och Sverige med fokus på deras innovationsprocesser. Vilka likheter finns och var skiljs de åt? Både kvalitativa och kvantitativa metoder kommer att användas och resultatet kan bli revolutionerande.

– Målet är att vi ska visa små och medelstora företag vägen till tillväxt, till styrning för tjänsteinnovationer. I förlängningen kan det leda till nya affärsmöjligheter och nya jobb, säger han.

Ansökan som står ut från mängden
EU-kommissionen bedömde Daniel Yar Hamidis forskningsansökan med toppbetyg. En samlad poängbedömning på 98,6 av 100 möjliga poäng talar ett tydligt språk – forskningen har stor potential.

– Jag tror att vi sätter fingret på något viktigt. Företag i Sverige och Europa har allt svårare att konkurrera med företag i andra delar av världen. Både arbetskraft och material är billigare i exempelvis Asien och nya innovationer är A och O för att de små och medelstora företagen över huvud taget ska överleva.

Kontakt: Daniel Yar 

Tel: 0733613253

Mail: daniel.yar@styrelseakademien.se

Text: Rebecca Lindholm & Daniel Yar

Bild: Suss Wilén

StyrelseAkademien är Sveriges största nätverk för ägare, styrelser och vd:ar. StyrelseAkademien är en ideell förening som verkar för ett bättre styrelsearbete i svenska företag. Vår mission är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för lönsamhet och utvecklingskraft. Vi arbetar med utbildning, nätverk, rekrytering och opinionsbildning. StyrelseAkademien Sverige har arton medlemsföreningar med över 6 500 individuella medlemmar. Vi utbildar ca 2 000 personer om året i styrelse- och ägarfrågor. 

Taggar:

Om oss

StyrelseAkademien är en rikstäckande, ideell organisation som verkar för ett professionellt styrelsearbete i svenska företag. Vi vill öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för lönsamhet och utveckling. Vi arbetar med utbildning, nätverk, styrelseförmedling, styrelseutvärdering och opinionsbildning. StyrelseAkademien Sverige har 16 medlemsföreningar med nära 7.000 individuella medlemmar. Vi utbildar årligen runt 2.000 personer i styrelse- och ägarfrågor. styrelseakademien.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar

Snabbfakta

Namn: Daniel Yar Hamidi Titel: Ordförande StyrelseAkdemien Sjuhärad, Universitetslektor i innovationsvetenskap Har tilldelats: Induvidual Fellowship Marie Sklodowska-Curie Ska göra: Forska om styrning för tjänsteinnovationer hos SMF vid University of Wolverhampton Åker till: Wolverhampton i september
Twittra det här