StyrelseAkademiens medlemskap gör skillnad

Stor tillströmning av nya medlemmar samt ökat deltagande på ökat antal aktiviteter. 

StyrelseAkademiens verksamhetsår 2014 kännetecknas av en kraftigt ökad utbildningsverksamhet, många nya medlemmar med stort intresse för medlemsaktiviteter och en ökad internationell samverkan.  

”-Styrelsearbetet genomgår som allt annat en utveckling och styrelsens roll blir allt viktigare för bolagens långsiktiga utveckling. Idag är efterfrågan på våra tjänster högre än någonsin och förra året var även ett mycket aktivt år för den internationella verksamheten där den nordiska konferensen i juni Professionalism of Directors med över 200 deltagare blev en stor framgång ”, säger Lars-Erik Forsgårdh, ordförande i StyrelseAkademien Sverige.

Lars-Erik Forsgårdh valdes i april 2014 till ordförande i den Brysselbaserade europeiska sammanslutningen ecoDa (The European Confederation of Directors' Associations) där han leder organisationens påverkansarbete gentemot det nyvalda EU-parlamentet, den nya EU-kommissionen samt Europeiska rådet. På dagordningen har bland annat avhandlats ett nytt aktieägardirektiv, företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy, långsiktig företagsfinansiering samt seminarium kring familjeföretag. Genom att arbeta för ett effektivare och mer professionellt styrelsearbete vill ecoDa bidra till ett långsiktigt hållbart, europeiskt näringsliv.

”-Bolagsstyrningsfrågor har blivit ett prioriterat område inom EU som påverkar alla företagsstyrelser i Europa, säger Lars-Erik Forsgårdh. Som ordförande i ecoDa vill jag se till att kommande lagstiftning hjälper och inte stjälper våra medlemmars arbete med att bygga globalt konkurrenskraftiga företag.”

StyrelseAkademien under 2014:

  • Uppgick antalet medlemmar i StyrelseAkademien till 6 176, en ökning med 9 % jämfört med föregående år. 33 % av medlemmarna är kvinnor.
  • 1 063 personer genomgick certifieringsutbildningen Rätt Fokus och kurserna Högre Styrelseutbildning och Högre Ordförandeutbildning var fulltecknade. Styrelseakademien lanserade också en ny fortsättningsutbildning, Ökad insikt i styrelsearbetet med fyra nya moduler.
  • Antalet registrerade kandidater i Kandidatbanken ökade med 45 %. Totalt finns 2 321 kandidater med intresse för styrelseuppdrag registrerade, varav 33 % är kvinnor.

Hösten 2014 sammanställde StyrelseAkademien fler än 230 genomförda styrelseutvärderingar i bolag och större ideella organisationer där resultatet visade att de vanligaste problemområdena var kopplade till kompetens- och talangförsörjning, förvärv, image på marknaden, omvärldsbevakning, hållbarhet och risk.

”-För Styrelseakademien är det viktigt att vi tar reda på vilka utmaningar styrelser i svenska bolag ställs inför idag och framåt så att vi kan erbjuda intressanta aktiviteter med aktuella frågeställningar, säger Suzanne Sandler, VD StyrelseAkademien Sverige. ”-Framtidens styrelsearbete kommer att se annorlunda ut med nya mötesformer och annorlunda agenda. Idag finns fortfarande bolag som bedriver styrelsearbete enligt den gamla modellen med fem möten per år och en fast agenda, fortsätter Suzanne. ”-Det nya styrelsearbetet är mycket mer strategiskt, framåtblickande och coachande. Styrelse och vd/ledning måste arbeta som ett team med fullständig kontroll på omvärlden och ökad riskmedvetenhet, säger Suzanne Sandler. Behovet av detta visar resultatet av sammanställningen av styrelseutvärderingar men det vittnar också många ordföranden om som Suzanne Sandler har intervjuat under 2014.   

”Under 2015 är vårt mål att nå ut till en större målgrupp som förstår nyttan av att kunna driva modern bolagsstyrning. Vi har äntligen sjösatt ett komplett och gediget utbildningsutbud i kombination med kvalitativa tjänster som styrelseutvärdering och förmedling av styrelsekandidater. Det borde alla företagare som vill att deras företag ska växa hållbart och långsiktigt veta om, säger Suzanne Sandler, VD för StyrelseAkademien.

Lars-Erik Forsgårdh, Ordförande StyrelseAkademien 
Tel +46-708161176
Suzanne Sandler, VD, StyrelseAkademien
suzanne.sandler@styrelseakademien.se
Tel +46-735356635
www.styrelseakademien.se

StyrelseAkademien är Sveriges största nätverk för ägare, styrelser och vd:ar. StyrelseAkademien är en ideell förening som verkar för ett bättre styrelsearbete i svenska företag. Vår mission är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för lönsamhet och utvecklingskraft. Vi arbetar med utbildning, nätverk, rekrytering och opinionsbildning. StyrelseAkademien Sverige har arton medlemsföreningar med över 6 000 individuella medlemmar. Vi utbildar ca 2 000 personer om året i styrelse- och ägarfrågor. 

Taggar:

Om oss

StyrelseAkademien är en rikstäckande, ideell organisation som verkar för ett professionellt styrelsearbete i svenska företag. Vi vill öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för lönsamhet och utveckling. Vi arbetar med utbildning, nätverk, styrelseförmedling, styrelseutvärdering och opinionsbildning. StyrelseAkademien Sverige har 16 medlemsföreningar med nära 7.000 individuella medlemmar. Vi utbildar årligen runt 2.000 personer i styrelse- och ägarfrågor. styrelseakademien.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

StyrelseAkademiens verksamhetsår 2014 kännetecknas av en kraftigt ökad utbildningsverksamhet, många nya medlemmar med stort intresse för medlemsaktiviteter och en ökad internationell samverkan.
Twittra det här

Citat

Bolagsstyrningsfrågor har blivit ett prioriterat område inom EU som påverkar alla företagsstyrelser i Europa, säger Lars-Erik Forsgårdh. Som ordförande i ecoDa vill jag se till att kommande lagstiftning hjälper och inte stjälper våra medlemmars arbete med att bygga globalt konkurrenskraftiga företag.
Lars-Erik Forsgårdh
Framtidens styrelsearbete kommer att se annorlunda ut med nya mötesformer och annorlunda agenda. Idag finns fortfarande bolag som bedriver styrelsearbete enligt den gamla modellen med fem möten per år och en fast agenda. Det nya styrelsearbetet är mycket mer strategiskt, framåtblickande och coachande
Suzanne Sandler