Styrelser bättre på att arbeta med hållbarhetsfrågor

Hållbarhet får allt större utrymme i svenska bolagsstyrelsers arbete och styrelserna har blivit bättre på att arbeta systematiskt med frågor som rör samhällsansvar, miljö och etik. Det visar en ny stor sammanställning från StyrelseAkademien, där ledamöter i privata och kommunala bolag utvärderat den egna styrelsens arbete. 

För fjärde året i rad har StyrelseAkademien utvärderat styrelsearbetet i börsbolag, onoterade och kommunala bolag. Sammanlagt har man de senaste åren kartlagt styrelsearbetet i nära trehundra företag och större föreningar runtom i Sverige samt genomfört ett hundratal VD-utvärderingar. Ledamöterna har fått betygssätta styrelsens arbete inom ett trettiotal centrala områden enligt en tiogradig skala. Frågorna gäller bland annat ägardirektiv, finansiell rapportering, strategier och mål, hållbarhet samt kompetens- och talangförsörjning.

Årets sammanställning pekar på att svenska bolagsstyrelser har blivit bättre på att arbeta systematiskt med hållbarhetsfrågor – och att frågor kring hur bolaget bör arbeta med samhällsansvar får större utrymme i styrelsearbetet.

”Att styrelser blivit bättre på att hantera hållbarhetsfrågor signalerar att man insett att dessa områden blir allt viktigare för bolagets förmåga att konkurrera långsiktigt” säger Gunnar Hesse, ansvarig för styrelseutvärdering på StyrelseAkademien Sverige.

Fortfarande stora brister i styrelsearbetet

I likhet med förra årets styrelseutvärdering pekar årets resultat i övrigt på stora brister i styrelsearbetet hos många bolag. Att säkra kompetens- och talangförsörjning och att arbeta med omvärldsbevakning fortsätter att lyftas fram som de främsta problemområdena när styrelserna utvärderar sig själva. Fortfarande är finansiell rapportering det område där styrelser gör bäst ifrån sig.

”Många styrelser brister fortfarande i sin förmåga att blicka framåt och hantera frågor som påverkar företaget på längre sikt. Regelbundna styrelseutvärderingar är ett effektivt verktyg för att identifiera förbättringspotential och arbeta mer fokuserat för att skapa en hållbar värdeutveckling”, avslutar Gunnar Hesse.

För ytterligare information
Gunnar Hesse, sakkunnig StyrelseAkademien, 070- 556 66 34
Suzanne Sandler, VD StyrelseAkademien, 073-535 66 35
Läs mer om StyrelseAkademiens styrelseutvärdering på http://www.styrelseakademien.se/web/page.aspx?refid=315

StyrelseAkademien är Sveriges största nätverk för ägare, styrelser och vd:ar. StyrelseAkademien är en ideell förening som verkar för ett bättre styrelsearbete i svenska företag. Vår mission är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för lönsamhet och utvecklingskraft. Vi arbetar med utbildning, nätverk, rekrytering och opinionsbildning. StyrelseAkademien Sverige har arton medlemsföreningar med över 6 000 individuella medlemmar. Vi utbildar ca 2 000 personer om året i styrelse- och ägarfrågor. 

Taggar:

Om oss

StyrelseAkademien är en rikstäckande, ideell organisation som verkar för ett professionellt styrelsearbete i svenska företag. Vi vill öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för lönsamhet och utveckling. Vi arbetar med utbildning, nätverk, styrelseförmedling, styrelseutvärdering och opinionsbildning. StyrelseAkademien Sverige har 16 medlemsföreningar med nära 7.000 individuella medlemmar. Vi utbildar årligen runt 2.000 personer i styrelse- och ägarfrågor. styrelseakademien.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Hållbarhet får allt större utrymme i svenska bolagsstyrelsers arbete och styrelserna har blivit bättre på att arbeta systematiskt med frågor som rör samhällsansvar, miljö och etik.
Twittra det här

Citat

”Att styrelser blivit bättre på att hantera hållbarhetsfrågor signalerar att man insett att dessa områden blir allt viktigare för bolagets förmåga att konkurrera långsiktigt”
Gunnar Hesse