Styrelseutbildningar är hett och ligger i tiden - Insikten om styrelsens strategiska roll och behov av ökad  professionalisering är helt klart tydlig

StyrelseAkademien märker av det ökade intresset för certifieringsutbildningar i styrelsearbete men även en stigande efterfrågan på skräddarsydda utbildningar. 2014 blir året där styrelser alltmer får upp ögonen för skräddarsydda utbildningar kopplade till strategi. Trycket är stort på att anpassa affärsmodeller efter förändringar i omvärlden, bl a är hållbar lönsamhet och samhällsanpassad värdeutveckling områden som tar mer plats i styrelserummen.    

”Styrelsearbetet genomgår som allt annat en kontinuerlig utveckling och styrelsens roll blir allt viktigare för bolagens långsiktiga utveckling. Idag är efterfrågan på våra tjänster högre än någonsin och förra året var även ett mycket aktivt år för den internationella verksamheten”, säger Lars-Erik Forsgårdh, ordförande i StyrelseAkademien Sverige.

Under 2013 genomgick 1 015 personer den grundläggande styrelseutbildningen Rätt Fokus, och fördjupningskursen inom styrelsearbete och för ordförande var fulltecknad.

Under 2014 har efterfrågan på skräddarsydda utbildningar ökat markant, och dessa kan avse strategiarbete, förändringsprocesser, riskhantering, men även saker som styrelsens juridiska ansvar, beslutsfattandets psykologi och hur optimera ett styrelsemöte.

”Vi får många förfrågningar om hur vi kan skräddarsy utbildningar inom olika områden relaterade till styrelsearbete. Just detta visar på behovet av mångfald av kompetens i styrelserummen. Styrelsearbetet är krävande och idag gäller det att se strategiska samband för att optimera affärsmodeller”, framhåller Suzanne Sandler, VD StyrelseAkademien Sverige.

Alla lärare hos StyrelseAkademien är ackrediterade och har praktisk erfarenhet från styrelsearbete. En lärare ska ha naturlig fallenhet för pedagogik och skapa en bidragande miljö.

För ytterligare information
Lars-Erik Forsgårdh, ordförande StyrelseAkademien Sverige, tel 0708 16 11 76
Suzanne Sandler, ordförande, VD StyrelseAkademien Sverige, tel 0735 35 66 35

StyrelseAkademiens mission är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för lönsamhet och utvecklingskraft. Vi arbetar med utbildning, nätverk, rekrytering och opinionsbildning. StyrelseAkademien har arton medlemsföreningar med totalt ca 5 800 individuella medlemmar, och är idag Sveriges största nätverk för styrelseledamöter, ägare, och VDar.

Taggar:

Om oss

StyrelseAkademien är en rikstäckande, ideell organisation som verkar för ett professionellt styrelsearbete i svenska företag. Vi vill öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för lönsamhet och utveckling. Vi arbetar med utbildning, nätverk, styrelseförmedling, styrelseutvärdering och opinionsbildning. StyrelseAkademien Sverige har 16 medlemsföreningar med nära 7.000 individuella medlemmar. Vi utbildar årligen runt 2.000 personer i styrelse- och ägarfrågor. styrelseakademien.se

Prenumerera

Dokument & länkar