Om oss

SUEZ erbjuder effektiva avfalls- och återvinningslösningar med fokus på kundens behov och långsiktig hållbarhet. Vi tar hand om allt restmaterial från kundernas verksamhet och förädlar det genom sortering, återvinning eller energiutvinning. I vår vardag är kundnytta lika med miljönytta. Som en del av den internationella miljökoncernen SUEZ, med verksamhet i drygt 70 länder, är vi en samarbetspartner att räkna med. I Sverige finns vi på 66 orter, har ca 1 100 medarbetare, 57 egna återvinnings- och mottagningsanläggningar och vi sköter avfallshanteringen i drygt 40 kommuner. Vår rikstäckande verksamhet skapar inte bara värde för de kunder vi levererar återvinningstjänster till, utan även för tillverkningsindustrin och energisektorn genom att vi förädlar avfall till värdefull returråvara för deras produktion. Mer information om oss finns på suez.se

Prenumerera