Summa Equity skapar plattform för verksamhet inom Big Data

23 maj 2017

Summa Equity etablerar Summa Digital – en plattform för företag inom Big Data med banbrytande teknologier i sina respektive branscher. Plattformen omfattar tre företag som Summa Equity har adderat till sin portfölj.  

Summa Equity har investerat i svenska IVBAR Institute AB, norska Documaster AS och Londonbaserade Qlearsite Ltd. Alla tre företagen är tidiga aktörer med ledande lösningar inom olika områden relaterade till Big Data.

”Dataanalysbranschen växer exponentiellt, nischmarknader utvecklar lösningar som är skräddarsydda till företag och organisationers specifika behov. IVBAR, Documaster och Qlearsite är alla pionjärer i sina respektive branscher och har lyckats utveckla tekniskt sofistikerade lösningar som medför stora värden för kunderna. Vi har noga studerat företagens snabba marknadsetablering, och är imponerade av det positiva gensvaret från kunderna och produkternas påvisade bärkraftighet”, säger Christian Melby, Partner på Summa Equity.

Summa Equity fokuserar på att hjälpa bolagen inom Summa Digital med finansiering och stöd i deras nästa utvecklingsfas. Målsättningen är att företagen ska bredda sin verksamhet och accelerera sin tillväxt.

”Den gemensamma Big Data-plattformen skapar goda förutsättningar för synergier inom till exempel marknadslansering och utvecklingsprocesser. Dessa synergier kommer att bli viktiga katalysatorer för framtida tillväxt”, säger Tommi Unkuri, Partner på Summa Equity.

IVBAR är ett svenskt företag inom e-hälsa. Företaget har utvecklat en unik teknikplattform för dataanalys, ERA Vision, som möjliggör förbättrad sjukvård genom att fokusera på patientvärde. Plattformen bidrar till ökad transparens och tillhandahåller unika insikter inom både hälsoutfall och allokering av resurser. Tjänsten är användbar för både finansiärer och vårdgivare. IVBARs lösningar har utvecklats i samarbete med både offentliga och privata samarbetspartners, och företaget har lyckats konsolidera stora mängder fragmenterad sjukvårdsdata. Detta möjliggör en nivå av insyn som inte tidigare har varit tillgänglig. ERA Vision används till avancerad benchmarking, uppföljning och beräkning av ersättning.

”IVBAR hanterar fundamentalt viktiga utmaningar i sjukvårdssektorn och vi tror att IVBAR kommer att göra en betydelsefull, positiv insats för sina kunder och för patienter. IVBARs lösningar är skalbara i olika länder eftersom de underliggande utmaningarna är snarlika i alla sjukvårdssystem. IVBAR har en unik position som en tillhandahållare av lösningar för att hantera dessa utmaningar, baserat på nära samarbeten med svensk offentlig vård, djup kunskap om sjukvårdssystemet och en unik digital plattform”, fortsätter Tommi Unkuri.

Documaster är ett norskt företag för digital dokumentationsförvaltning. Kärnkompetensen finns inom digitalisering, informationsförvaltning och molnbaserad arkivering av värdefull data. Företaget har utvecklat en unik teknologi som hanterar det ökande behovet av effektiv och lagenlig arkivering, drivet av en snabb tillväxt i digital dokumentation samt ett ökat regulatoriskt fokus på dokumentationsförvaltning. Lösningarna gör det möjligt för organisationer att säkerställa lagenlighet, och att effektivt kunna processa och bevara data genom ett enda program som kan tillgås omedelbart vid behov. Det användarvänliga systemet gör datan sökbar och lättillgänglig samtidigt som relevanta lagkrav uppfylls. Företaget erbjuder en systemagnostisk arkiveringskärna som överensstämmer med reglering både på lokal- och EU-nivå.  

”Digital dokumentation växer exponentiellt och fasar snabbt ut fysisk dokumentation, vilket gör att företag står med utdaterade, undermåliga system för dokumentationsförvaltning. Detta är ett växande problem för företag och institutioner över hela världen, och många riskerar att inte kunna leva upp till regulatoriska standards. Med Documasters lösningar kan organisationer återta kontrollen över sin data. Documasters imponerande teknologier hjälper kunderna att avveckla utdaterade system, digitalisera fysiska dokument och samla all dokumentation i ett enda användarvänligt program”, säger Christian Melby.

Qlearsite är en tidig aktör på en snabbt växande marknad inom personanalys för förvaltning av humankapital, baserad i Storbritannien. Företaget har utvecklat en teknologi som är specialdesignad för att, genom både strukturerad och ostrukturerad data, analysera och förutse personalbeteende. Produktutbudet omfattar datasammankoppling och rapportering, förutsägande analys och enkätanalys för att skapa en komplett verktygslåda för meningsfull analys. Företaget definierar sitt tillvägagångssätt som Organisational Science (organisatorisk vetenskap). Intelligent analysteknologi används med personaldata för att göra det möjligt för företag att förstå kulturen inom sina organisationer och få värdefulla insikter om hur de ska få mest ut av sina talangpooler.  

”Att anställa rätt personer och få dem att trivas är en avgörande förutsättning för varje företags framgång. Företag över hela världen blir alltmer medvetna om den starka kopplingen mellan kommersiell framgång och bra ledning av medarbetare, och i förlängningen även värdet av att kunna utföra bra analys på HR-data. Qlearsite är i framkanten av denna rörelse med sin organisatoriska vetenskap och hjälper företag att få en djup förståelse för vad som påverkar deras organisation och medarbetare samt hur man kan förbättra resultat. Deras lösning är unik i branschen och hjälper användare att genomföra en fullständig analys som svarar på frågorna vad, vem och varför samt att göra rätt prioriteringar för att bygga starkare organisationer och i förlängningen få komparativa fördelar och undvika onödiga kostnader”, fortsätter Christian Melby.

För mer information kontakta:

Christian Melby, Partner, Summa Equity, +47 (0)958 13 277, christian.melby@summaequity.com

Tommi Unkuri, Partner, Summa Equity, +46 (0)70 508 1196, tommi.unkuri@summaequity.com

Jonas Wohlin, IVBAR, +46 (0)708 55 37 00, jonas.wohlin@ivbar.com

Pål Reinert Bredvei, VD, Documaster, +47 (0)91 10 28 68, prb@documaster.no

Peter Clark, Grundare, Qlearsite, +44 (0)77 8866 5434, peter.clark@qlearsite.com

Alex Borekull, Grundare, Qlearsite, +44 (0)78 8779 1645, alex.borekull@qlearsite.com 

Om Summa Equity

Summa Equity grundades 2016 av partners med en gemensam vision om att bygga ett ledande, specialiserat riskkapitalbolag på den nordiska marknaden för små- och medelstora företag, positionerat för att utnyttja de investeringsmöjligheter som skapas av de tematiska megatrender som förväntas driva långsiktig tillväxt. Bolaget fokuserar på sektorer kopplade till fyra megatrenddrivna teman: resursknapphet, energieffektivitet, förändrad befolkningssammansättning och teknologiintensiv verksamhet. Summa Equity stängde sin första fond i februari 2017 med investeringsåtaganden på 4,5 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar