Alla får plats i Sundbybergs kultur- och musikskola

Sundbyberg slår ett slag för kulturen och tillskjuter 1,5 miljoner för att bygga bort köerna till den kommunala musikskolan och Kulturcentrums skapande verksamhet.

- Alla barn och unga i Sundbyberg ska ha chans att uttrycka och utveckla sin kreativitet. Våra kulturverksamheter är väldigt populära och därför satsar vi stort för att alla som söker plats ska få det kommande termin. Vi har byggt bort kön till musikskolan genom 50 nya platser, en ökning med tio procent, säger Annika Hirvonen (MP), kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Kulturcentrum i Hallonbergen är mötesplatsen för alla i Sundbyberg som gillar musik, dans, teater och konst. Här ryms en egen teater- och dansskola, Aggregats skapande verksamheter för unga 15-25 år, samt Sundbybergs musikskola. I musikskolan kan barn och ungdomar mellan 7-19 år spela ett instrument, sjunga, starta ett band, spela i orkester eller sjunga i kör.

- I Sundbyberg har vi en ambitiös kultur- och fritidsverksamhet som ska vara öppen och tillgänglig för alla. Idag ligger vår terminsavgift till musikskolan på 850 kronor vilket är lägre än länssnittet. För familjer med flera barn i vår verksamhet finns en syskonrabatt. Vi tittar nu på om vi kan sänka avgifterna ännu ett snäpp för allas möjlighet att delta, och som en insats mot barnfattigdomen, säger Kajsa Adenbäck (S), vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Ett annat strategiskt arbete som pågår inom musikskolan gäller jämställdhet och genus.

- En kartläggning har visat att det finns mönster i hur tjejer och killar väljer instrument. Med målsättningen att verksamheten inte ska skapa eller återskapa normer utifrån kön ser musikskolan nu över hur de arbetar med rekrytering, marknadsföring och undervisning, säger Annika Hirvonen.

Kultur- och fritidsnämndens budgetram 2012 är 98,7 mnkr exklusive intäkter, en ökning med 9,57 mnkr från 2011.

För mer information, kontakta:
Annika Hirvonen (MP), ordförande kultur- och fritidsnämnden, 0700-87 51 69
Kajsa Adenbäck (S), vice ordförande kultur- och fritidsnämnden, 0706-29 12 22

Sundbybergs stad
Sundbyberg – till ytan Sveriges minsta kommun, samtidigt den snabbast växande med nästan 40 000 invånare. Med närhet till Stockholm city, grönområden, flygplatser och en stadskärna med alla allmänna kommunikationer, har ”Sumpan” mycket att erbjuda. Välkommen till staden där den är som bäst.

Taggar:

Om oss

Sundbybergs stad är Sveriges till ytan minsta kommun och samtidigt den mest tätbefolkade. År 2008 var vi 36 000 invånare, i dag är vi 50 000 och år 2030 beräknas vi vara närmare 80 000 invånare.

Prenumerera

Dokument & länkar