”Årets byggnad” i Sundbyberg är Kyrkogårdspaviljongen

Arkitektbyrån Wingårdhs tog stor hänsyn till den gröna omgivningen och ”byggnadens behov av att vara lågmäld och omhändertagande”. Det visade sig vara vinnande – bidraget Kyrkogårdspaviljongen kammade hem en tredjedel av rösterna.

God arkitektur och ett positivt bidrag till en varierad stadsbild är kriterierna för årets byggnad. Bland fem nominerade bidrag vann Kyrkogårdspaviljongen där Svenska kyrkan är byggaktör och Wingårdhs är arkitekt. 

Läget i den parkliknande kyrkogården krävde en byggnad som inte tog för sig för mycket, utan bevarade trädgårdskänslan. Det gröna glaset reflekterar grönskan från de omgivande häckarna och taket är bevuxet med fetbladväxten sedum.
– Byggnadens enkelhet svarar mot de dubbla behoven av att både vara lågmäld och omhändertagande, säger Gert Wingårdh, ansvarig arkitekt.

Stefan Bergström (C), ordförande i stadsbyggnads- och miljönämnden och exploateringsutskottet delade ut priset på vårmarknaden i Sundbyberg den 31 maj.

Kyrkogårdspaviljongen fick en tredjedel av rösterna
Kyrkogårdspaviljongen (bidrag 4) vann med 350 röster vilket motsvarar 34 procent av rösterna, tvåa blev Sprängaren 6 (bidrag 5) med 223 röster vilket motsvarar 21 procent och på tredje plats endast med en rösts skillnad kom Elverket 9 (bidrag 3) med 222 röster. Fyra blev Assistenten 1 med 147 röster motsvarande 14 procent och på femteplats Betslet och Grimman med 102 röster, vilket motsvarar 10 procent. Cirka 1050 röster kom in i tävlingen.

Tävlingsbidragen 1 till 5 
För att kunna nomineras till omröstningen ska en byggnad vara färdigställd och tillträdd under det föregångna året. En jury bestående av tjänstemän och förtroendevalda inom stadsplanering och byggande utsåg de nominerade bidragen.

  

1:a
Bidrag 4: Sundbyberg 2:24, Kyrkogårdsvägen 2 - Kyrkogårdspaviljongen
Arkitekt: Wingårdhs
Byggaktör: Svenska kyrkan
Arkitektens beskrivning: Det smaragdgröna glaset reflekterar sin omgivning och låter huset smälta samman med trädgården. En enkel men precis träkonstruktion skapar känslan av något varmt och naturnära. Lågmäld och omhändertagande välkomnar den som söker hjälp och råd i sin sorg.

  

2:a
Bidrag 5: Sprängaren 6: /Vintergatan/Mariagatan
Arkitekt: DinellJohansson
Byggaktör: Tobin properties
Beskrivning: Sprängaren 6 har gestaltats utifrån sin placering mellan det små- och det storskaliga Sundbyberg. Fasaden har vertikalt delats upp i fyra delar för att samspela med omgivningens olika skalor. Gatuplanets arkader ger förutsättningar för och gestaltar en urban och levande bottenvåning mot Ekensbergsvägen.

  

3:a
Bidrag 3: Elverket 9 – Hamngtan 11-13
Arkitekt: Origo Arkitekter
Byggaktör: HSB
Beskrivning: I sluttningen ner mot Bällstavikens strandpark står bostadshusen med sina karaktäristiska träfasader och branta tak. Vår ambition: att skapa ett naturnära boende rikt på variation som smälter in i området, vars öppna gårdar gör den nyanlagda strandpromenaden tillgänglig för alla.

4:a
Bidrag 1: Assistenten 1 – Gamla Enköpingsvägen 152-154
Arkitekt: KOD arkitekter
Byggaktör: HSB
Beskrivning: Assistenten är ett flerbostadshus där smart planering, detaljomsorg och soliga mötesplatser ger goda förutsättningar för ett praktiskt och behagligt vardagsliv. Entrébalkongerna i söderläge fungerar som en gemensam veranda, en aktiv sida mot gatan som främjar liv och rörelse i närmiljön.

5:a
Bidrag 2: Betslet och grimman – Fornbyvägen 20-53
Arkitekt: Södergruppen arkitekter
Byggaktör: Besqab
Beskrivning: Fornbyvägens nya miljö bygger på trädgårdsstadens principer. Grimman och Betslet avslutar vägen mot skogen och tecknar en ny liten plats med rader av trappande gavlar. Ambitionen är att forma ett bostadsområde som betecknas av omsorg och variation, men som ändå är baserat på en gemensam, sammanhållen gestaltning.

Niklas Carlén, arkitekt Wingårdhs, 072-733 26 83 ,niklas.carlen@wingardhs.se

Stefan Bergström (C), kommunalråd, 070-087 55 55, stefan.bergstrom@sundbyberg.se 

Fredrik Richard, pressnsvarig 08-706 85 75, fredrik.richard@sundbyberg.se

Sundbybergs stad – till ytan Sveriges minsta kommun, samtidigt en av de snabbast växande med över 49 000 invånare. Med närhet till Stockholm city, grönområden, flygplatser och en stadskärna med alla allmänna kommunikationer, har Sundbyberg mycket att erbjuda. Sundbybergs stad är utsedd till Årets tillväxtkommun 2014 och Årets Superkommun 2015 och 2017.

Taggar:

Om oss

Sundbybergs stad är Sveriges till ytan minsta kommun och samtidigt den mest tätbefolkade. År 2008 var vi 36 000 invånare, i dag är vi 50 000 och år 2030 beräknas vi vara närmare 80 000 invånare.

Prenumerera

Media

Media