Avtal klart om medfinansiering av järnväg under Sundbyberg

Trafikverket och Sundbybergs stad har träffat en överenskommelse som möjliggör utbyggnad av Mälarbanan till fyra spår och en övertäckning av järnvägen genom centrala Sundbyberg.

– Mälarbanan är ett av länets viktigaste projekt och i och med detta avtal kan ytterligare en pusselbit komma på plats för att få ökad kapacitet, kortare restider, mindre risk för trafikstörningar och en bättre miljö, säger Trafikverkets regionchef Helena Sundberg.

Trafikverket arbetar nu med underlag till ny nationell plan för transportsystemet som verket senare ska lämna till regeringen. I det arbetet ingår Mälarbanan som ett projekt.

Genom centrala Sundbyberg föreslås i överenskommelsen mellan Trafikverket och Sundbybergs stad järnvägen bli övertäckt och stationen placeras under jord med uppgång till både Sundbyberg och Solna. Det blir även anslutning till tunnelbanans blå linje. Genom övertäckningen kan järnvägen byggas ut från dagens två spår till fyra spår samtidigt som barriäreffekten ändå minskar.

– Med den här lösningen får Sundbyberg en sammanhållen och levande stadskärna och vi tar vårt ansvar för att lösa regionens trafikutmaningar. Fyra spår i ytläge hade helt enkelt inte fungerat men nu blir det istället en stor förbättring för alla, säger kommunstyrelsens ordförande Jonas Nygren (S).

Avtalet innebär att Sundbybergs stad är med och delvis finansierar projektet med totalt 800 miljoner kronor, dels i form av konkreta åtgärder, dels genom att man betalar till staten.

– Staden ska fortsätta att förnyas, säger oppositionsrådet Mikael T Eriksson (M). Järnvägen har historiskt alltid varit av central betydelse för Sundbyberg och med den här lösningen kommer den att även i framtiden att bidra till vår stads attraktivitet.

Trafikverket ska i juni lägga fram sitt förslag för regeringen på prioriteringar av projekt i en nationell plan för utbyggnad av transportsystemet 2014 - 2025. Regeringen fastställer planen under första kvartalet 2014. Utbyggnaden av hela Mälarbanan från Tomteboda till Barkarby är kostnadsberäknad till totalt 9,7 miljarder kronor. 

För mer information, kontakta:

Jonas Nygren (S), ordf. kommunstyrelsen Sundbyberg, 0700 - 87 53 57
Helena Sundberg, chef Trafikverket region Stockholm, 010-123 62 26, 072-731 22 95
Niklas Werge, kommunikationschef Sundbybergs stad, 08-706 83 09
Trafikverkets pressjour 0771 – 31 15 00

Sundbybergs stad – till ytan Sveriges minsta kommun, samtidigt en av de snabbast växande med över 41 000 invånare. Med närhet till Stockholm city, grönområden, flygplatser och en stadskärna med alla allmänna kommunikationer, har ”Sumpan” mycket att erbjuda.
Välkommen till staden där den är som bäst!

Taggar:

Om oss

Sundbybergs stad är Sveriges till ytan minsta kommun och samtidigt den mest tätbefolkade. År 2008 var vi 36 000 invånare, i dag är vi 50 000 och år 2030 beräknas vi vara närmare 80 000 invånare.

Prenumerera

Citat

Med den här lösningen får Sundbyberg en sammanhållen och levande stadskärna.
Jonas Nygren, kommunstyrelsens ordförande