Fortsatt rekordhög tillväxt i Sundbyberg

Färska siffror pekar på att 2013 blir Sundbybergs bästa tillväxtår någonsin. Endast de största städerna Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala växer mer än Sundbyberg i reella tal. Procentuellt sett är ingen annan kommun i närheten.

Från årsskiftet och fram till sista september ökade antalet sundbybergare med 1 418 personer, eller 3,5 procent – till 42 211 invånare. Kommunstyrelsens ordförande Jonas Nygren (S):

     Vår målsättning är att bli 65 000 sundbybergare till år 2023. Tillväxten bidrar till att vi får råd att investera i bättre gator och parker, nya skolor och förskolor. Dessutom leder det till att fler butiker, restauranger och även arbetsgivare etablerar sig här.

Ett offensivt bostadsbyggande i kombination med utbyggnad av den kommunala servicen samt utmärkta allmänna kommunikationer ligger bakom ökningen.

För mer information, kontakta:
Jonas Nygren (S), kommunstyrelsens ordförande, 0700 87 53 57, jonas.nygren@sundbyberg.se

Sundbybergs stad – till ytan Sveriges minsta kommun, samtidigt en av de snabbast växande med över 42 000 invånare. Med närhet till Stockholm city, grönområden, flygplatser och en stadskärna med alla allmänna kommunikationer, har ”Sumpan” mycket att erbjuda.
Välkommen till staden där den är som bäst!

Om oss

Sundbybergs stad är Sveriges till ytan minsta kommun och samtidigt den mest tätbefolkade. År 2008 var vi 36 000 invånare, i dag är vi 50 000 och år 2030 beräknas vi vara närmare 80 000 invånare.

Prenumerera

Dokument & länkar