Guide till tystnad i Sundbyberg

I en ny guide som Sundbybergs stad ger ut vägleds besökare till tysta och natursköna platser i staden. Syftet är att tillgängliggöra platser som kan ge besökaren naturupplevelser och avkoppling.

I en stad finns det ett ständigt brus från omgivningen men det går också att hitta relativt tysta platser. I Sundbybergs guide till tystnaden vägleds besökare till fem natursköna och relativt tysta platser i stadens närområden.
– Vi vill möjliggöra för våra invånare att enkelt hitta de tysta platserna i naturen som kan bidra till avkoppling, säger Maria Bohman (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Naturen ger avkoppling
I samhället är stress en allt större orsak till ohälsa. Ett sätt att hantera negativ stress är att vistas i naturen och få möjligheten att koppla av. Besökaren kan förstärka upplevelsen genom att prioritera stunden, gå långsamt, lyssna, lukta och att aktivera sin känsel i naturen.

Tysta platser
Platsernas tystnad jämförs med 30 dBA som motsvarar sovrumstyst och en liten fors som motsvarar 38 dBA. En normal samtalston är 60 dBA. Vindriktning, väder, årstid och tiden på dagen påverkar hur tysta platserna är.

För varje tyst plats finns en utmärkt startpunkt, en skylt med karta samt en målpunkt med skylt som visar att besökaren är framme. Det går även att hitta platserna på google.se/maps genom att söka på Guide till tystnaden i Sundbyberg samt på sundbyberg.se/guidentilltystnaden.

  • Tuleparken i centrala Sundbyberg
  • Utkiken i Duvbo
  • Ursvikshöjdens norra slänt
  • Nötbacken och rastplatsen vid Solbacken i Igelbäckens naturreservat
  • Rastplatsen vid 7-km-spåret i Igelbäckens naturreservat

För mer information, kontakta:

Maria Bohman (KD), ordförande kultur- och fritidsnämnden, 08-706 83 91, maria.bohman@sundbyberg.se

Angelica Aronsson, projektledare, 08-706 80 58, angelica.aronsson@sundbyberg.se    

Fredrik Richard, pressansvarig, 08-706 85 75, fredrik.richard@sundbyberg.se

Sundbybergs stad – till ytan Sveriges minsta kommun, samtidigt en av de snabbast växande med över 44 000 invånare. Med närhet till Stockholm city, grönområden, flygplatser och en stadskärna med alla allmänna kommunikationer, har ”Sumpan” mycket att erbjuda. Sundbybergs stad blev utsedd till årets tillväxtkommun 2014. Välkommen till staden där den är som bäst!

Taggar:

Om oss

Sundbybergs stad är Sveriges till ytan minsta kommun och samtidigt den mest tätbefolkade. År 2008 var vi 36 000 invånare, i dag är vi 50 000 och år 2030 beräknas vi vara närmare 80 000 invånare.

Prenumerera

Dokument & länkar