Minst alkoholanvändning bland unga i Sundbyberg

Användningen av cigaretter, snus och alkohol forsätter att minska bland ungdomar i Stockholms län. Ungdomar i årskurs 9 i Sundbyberg står för den lägsta alkoholanvändningen bland kommunerna i länet och även tobaksanvändningen är på rekordlåg nivå.

Stockholmsenkäten 2014 undersöker bland annat ungdomars alkohol-, narkotika- och tobaksvanor. Årets enkät genomfördes i 16 av länets 26 kommuner. Resultatet visar att ungdomar i Sundbyberg fortsätter att minska sin tobaks- och alkoholanvändning och att nivåerna är de lägsta sedan mätningarna startade 2002.

Alkoholanvändningen lägst i Sundbyberg
Andelen ungdomar i årskurs 9 i Sundbyberg som anger att de inte dricker alkohol är 66 % av flickorna och 73 % bland pojkarna. Genomsnittet i länet är 52 % för flickor och 60 % för pojkar. Andelen ungdomar som inte dricker alkohol i Sundbyberg är den lägsta bland kommunerna i länet.

Rekordlåg tobaksanvändning
I Sundbyberg anger 93 % av flickorna och 94 % av pojkarna i årskurs 9 i Sundbyberg att de inte använder tobak. Det är betydligt bättre än genomsnittet i länet, där motsvarande siffor är 86 % för flickor och 88 % för pojkar. Minskning av tobaksanvändning också är markant förbättring jämfört med hur det såg ut i den första mätningen 2002, då 72 % av flickorna och 59 % av pojkarna inte använde tobak i Sundbyberg.

Fritidsgårdar arbetar tobaksförbyggande
Sundbybergs stad har arbetat fokuserat inom fyra områden för att minska användingen av alkohol och tobak bland ungdomar. Skolan som förebyggande arena, föräldrastöd, tillsyn av butiker och skolgårdar samt tobaksförbyggande åtgärder.

– Det är viktigt med tobaksförebyggande åtgärder på våra fritidsgårdar och vi vill att vuxna inom staden ska föregå med gott exempel. Därför tillåter vi inte att fritidsledare använder vare sig snus eller cigaretter, säger Jonas Nygren, (S) kommunstyrelsens ordförande.

För mer information, kontakta:
Jonas Nygren, (S) kommunstyrelsens ordförande, 08-706 80 70, jonas.nygren@sundbyberg.se
Karin Hägglund, folkhälsoplanerare, 08-706 85 56, karin.hagglund@sundbyberg.se

Sundbybergs stad – till ytan Sveriges minsta kommun, samtidigt en av de snabbast växande med över 43 000 invånare. Med närhet till Stockholm city, grönområden, flygplatser och en stadskärna med alla allmänna kommunikationer, har ”Sumpan” mycket att erbjuda. Välkommen till staden där den är som bäst!

Taggar:

Om oss

Sundbybergs stad är Sveriges till ytan minsta kommun och samtidigt den mest tätbefolkade. År 2008 var vi 36 000 invånare, i dag är vi 50 000 och år 2030 beräknas vi vara närmare 80 000 invånare.

Prenumerera

Citat

Det är viktigt med tobaksförebyggande åtgärder på våra fritidsgårdar och vi vill att vuxna inom staden ska föregå med gott exempel.
Jonas Nygren (S), kommunstyrelsens ordförande