Rekordlåg användning av tobak bland ungdomar i Sundbyberg

Tjejerna i årskurs 2 på gymnasiet står för det lägsta tobaksanvändet i hela länet och killarna för det näst lägsta. I år uppger 84 procent av tjejerna och 81 procent av killarna att de inte använder tobak. Även alkoholanvändandet fortsätter att minska.

Ett kraftigt trendbrott har skett. I år uppger 84 procent av tjejerna och 81 procent av killarna att de inte använder tobak. Det är lägst respektive näst lägst i hela länet. År 2014 uppgav 54 procent av tjejerna och 69 procent av killarna i årskurs 2 i gymnasiet att de inte använde tobak.

Bland niondeklassarna uppger 90 procent bland såväl killar som tjejer att de inte använder tobak. År 2014 var motsvarande siffror 93 procent bland tjejerna respektive 94 procent bland killarna.

Allt fler dricker inte alkohol
Andelen gymnasieelever som inte dricker alkohol har ökat rejält sedan mätningarna började år 2002. Då uppgav endast 8 procent av pojkarna och 14 procent av flickorna i gymnasiet årskurs 2 att de inte dricker alkohol. Motsvarande siffror 2014 var 29 procent och 20 procent. I år anger 42 procent av killarna och 37 procent av tjejerna att de inte dricker alkohol. Av de svarande har cirka var tredje elev fyllt 18 år.

Bland niondeklassarna uppger i år 78 procent av killarna i årskurs 9 att de inte dricker alkohol jämfört med 27 procent 2002. Bland flickorna uppger 57 procent att de inte dricker alkohol jämfört med 36 procent år 2002. Vid mätningen 2014 var motsvarande siffror 73 procent bland killarna och 66 procent bland tjejerna.

Fritidsgårdar arbetar tobaksförebyggande
Sundbybergs stad har arbetat fokuserat inom fyra områden för att minska användningen av alkohol och tobak bland ungdomar. Skolan som förebyggande arena, föräldrastöd, tillsyn av butiker och skolgårdar samt tobaksförebyggande åtgärder.
– Det är viktigt med tobaksförebyggande åtgärder på våra fritidsgårdar och vi vill att vuxna inom staden ska föregå med gott exempel. Det är glädjande att allt färre ungdomar i Sundbyberg använder tobak och dricker alkohol, säger Mikael T. Eriksson (M), kommunstyrelsens ordförande. 

Kortfattat om Stockholmsenkäten
Stockholmsenkäten genomförs av Länsstyrelsen i Stockholm vartannat år och är en enkätundersökning som besvaras av ungdomar i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets år 2. Syftet med undersökningen är att över tid följa utvecklingen av ungdomars vanor, attityder, levnadsvillkor och normbrytande beteende och därigenom ge underlag för verksamhetsutveckling. År 2016 utfördes Stockholmsenkäten av sammanlagt 22 av 26 kommuner i länet.  

För mer information, kontakta:

Mikael   T. Eriksson (M), kommunstyrelsens   ordförande, 08-706 82 10, mikael.eriksson@sundbyberg.se    

Sofia   Jakobsson Sandin, utvecklingsledare,   08-706 81 92, sofia.jakobsson.sandin@sundbyberg.se  

Karolina   Hellberg, utvecklingsledare,   08-706 65 61, karolina.hellberg@sundbyberg.se  

Sundbybergs stad – till ytan Sveriges minsta kommun, samtidigt en av de snabbast växande med över 46 000 invånare. Med närhet till Stockholm city, grönområden, flygplatser och en stadskärna med alla allmänna kommunikationer, har Sundbyberg mycket att erbjuda. Sundbybergs stad är utsedd till Årets tillväxtkommun 2014 och Årets superkommun 2015.

Taggar:

Om oss

Sundbybergs stad är Sveriges till ytan minsta kommun och samtidigt den mest tätbefolkade. År 2008 var vi 36 000 invånare, i dag är vi 50 000 och år 2030 beräknas vi vara närmare 80 000 invånare.

Prenumerera