Så här kan Dramatens och Operans nya scen se ut i Sundbyberg

Nationalscenerna Dramaten och Operan behöver renoveras och är i behov av en extra scen. En scen som Sundbybergs stad kandiderar till att bygga. Tillsammans med arkitekt Thomas Sandell och fastighetsbolaget Wallenstam har Sundbybergs stad tagit fram ett förslag på en spektakulär och mångsidig scen.

Nationalscenerna Dramaten och Operan behöver renoveras. Ett direkt behov finns även av nya verkstäder, ateljéer och repetitionslokaler. Sundbybergs stad är en av kandidaterna som håller hov för att bygga den nya scenen.

I Hallonbergen, 13 minuters avstånd med tunnelbanan, ifrån de stora scenerna i Stockholm city föreslår Sundbybergs stad att den nya scenen kan ligga.
– Vi har ett förslag på en mångsidig och öppen scen. I den direkta omgivningen av scenen bygger vi ett intimt kvarter med urbana torg, 1 600 nya bostäder och restaurangstråk med internationella intryck. I Hallonbergen finns dessutom redan kulturella nav, exempelvis länets bästa kultur- och musikskola, säger Mikael T. Eriksson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Spektakulär och mångsidig
– Kulturen ska göras tillgänglig på ett och enkelt och okomplicerat sätt. Scenen och övningssalar är transparenta och vänder sig både utåt och inåt. Varma kvällar dras de stora glaspartierna åt sidan och föreställningarna spelas ut mot torget. Här blandas folkliv, matkultur med Operan och Dramaten, säger Thomas Sandell arkitekt på Sandellsandberg.

Stor utveckling i Hallonbergen
Sundbyberg tävlar med ett förslag där verkstäder, scen och hotell och konferens ligger i Hallonbergen. Förslaget ska ses i ljuset av att hela Hallonbergen-Ör är ett utvecklingsområde där det planeras för 5 000 bostäder, arbetsplatser, restauranger och förskolor. I dag bor här 7 800 personer, en siffra som beräknas växa till 18 000 år 2030. Hallonbergen är ett eftertraktat område för fastighetsutvecklare och står inför en stort stadsutvecklingsprojekt – bland annat Umami park som ska bli ett kulturellt kluster med bland annat internationell mat. Byggherre är Wallenstam.

Förutom Sundbyberg, är de kommuner som Dramaten/Operan valt att gå vidare med i det fortsatta arbetet Huddinge, Järfälla och Nacka. Avgörandet kommer vid årsskiftet.

För mer information, kontakta:

Mikael T. Eriksson (M), kommunstyrelsens ordförande, 070-665 38 85, mikael.eriksson@sundbyberg.se

Thomas   Sandell, arkitekt   Sandellsandberg, 070-665 38 85, thomas.s@sandellsandberg.se    

Elisabeth   Vansvik, kommunikationsdirektör   Wallenstam, 0705-17 11 38 elisabeth.vansvik@wallenstam.se  

Fredrik   Richard, pressansvarig,   08-706 85 75, fredrik.richard@sundbyberg.se    

Taggar:

Om oss

Sundbybergs stad är Sveriges till ytan minsta kommun och samtidigt den mest tätbefolkade. År 2008 var vi 36 000 invånare, i dag är vi 50 000 och år 2030 beräknas vi vara närmare 80 000 invånare.