Sundbyberg får regionens första returpark

I Rissne, Sundbyberg, planeras regionens första returpark för återvinning, återbruk och second handverksamhet. Fungerande saker som lämnas in kan säljas vidare, om det behövs kan reparation ske på plats. Målet är att minska avfallsmängden.

På återvinningscentralen kan hushåll och småföretag som vanligt lämna och sortera sitt avfall, medan återbruksverksamheterna tar hand om det som kan återanvändas och säljas vidare. Förutom en återbruksverkstad, kommer området att ha både second hand-affär och café.

Det här är en grön satsning men också en satsning för fler jobb. I returhusets café och verkstad skulle vi kunna erbjuda arbetsträning i samarbete med Arbetsförmedlingen, säger Jan Jogell (S), ordförande i stadsbyggnads- och miljönämnden.

Göteborgs kretsloppspark Alelyckan har varit förebild för returparkens utformning. En förutsättning för att återbruket ska fungera är att sorteringsfunktionen i återvinningscentralen utvecklas.

Returparken är mer än en återvinningscentral. Här kan man lämna in prylar man inte längre har behov av och köpa ”nya” för en billig penning. Genom att återanvända det som redan finns minskar vi miljöpåverkan, säger Robert Ahl (MP), vice ordförande i stadsbyggnads- och miljönämnden.

Fram till den 19 mars är förslaget ute på samråd, då man kan lämna synpunkter. Den tillfälliga återvinningscentralen Kvarnkullen, kan utnyttjas till 2014/15.

För mer information, kontakta:

Jan Jogell (S), ordförande stadsbyggnads- och miljönämnden, 08 – 706 80 63, jan.jogell@sundbyberg.se 

Robert Ahl (MP), vice ordförande stadsbyggnads- och miljönämnden, 0706 – 35 16 24, robert.ahl@sundbyberg.se 

Sundbybergs stad – till ytan Sveriges minsta kommun, samtidigt en av de snabbast växande med över 41 000 invånare. Med närhet till Stockholm city, grönområden, flygplatser och en stadskärna med alla allmänna kommunikationer, har ”Sumpan” mycket att erbjuda.
Välkommen till staden där den är som bäst!

Taggar:

Om oss

Sundbybergs stad är Sveriges till ytan minsta kommun och samtidigt den mest tätbefolkade. År 2008 var vi 36 000 invånare, i dag är vi 50 000 och år 2030 beräknas vi vara närmare 80 000 invånare.