Sundbyberg satsar på solceller

På kommunhustaket i Sundbyberg finns nu 410 kvadratmeter solceller som årligen kommer att producera 50 000 kilowattimmar, eller fyra procent av kommunhusets totala elförsörjning. Solceller monteras dessutom på flera nya förskolor och skolor.

Arbetet är ett led i stadens tydliga miljömål. Till år 2020 ska energianvändningen minskas med 30 procent, koldioxidutsläppen minskas med 40 procent, och staden vara helt fossilbränslefri.

-          Vi driver ett proaktivt offensivt hållbarhetsarbete. Solcellerna är en av flera åtgärder som bidrar till att både höja medvetenheten om våra miljömål, och spara energi, säger Jonas Nygren (S), kommunstyrelsens ordförande.

År 2010 utnämnde Naturskyddsföreningen Sundbybergs stad till ”bäst i klassen” på att ställa om till miljöklassad energianvändning.

-          Staden när den är som bäst ska vara en nära, charmig och expansiv stad med en minimal påverkan på miljön. Vi prioriterar vårt hållbarhetsarbete, säger kommunalråd Siyamak Sajadian (MP).

Jämförelser solcellsanläggningar
Ullevi arena i Göteborg har 600 kvadratmeter solceller, Ikea Älmhult har 380, stadshuset i Ulricehamn 136.

För ytterligare information, kontakta
Jonas Nygren (S), kommunstyrelseordförande, tfn 0708 – 26 88 11, jonas.nygren@sundbyberg.se
Siyamak Sajadian (MP), kommunalråd, tfn 0707 – 20 54 33, siyamak.sajadian@sundbyberg.se
Jenny Ångman, miljösamordnare, tfn 0708 – 26 88 08, jenny.angman@sundbyberg.se

Sundbybergs stads miljöarbete
Sedan miljöpolicyn antogs för 2009 har en rad åtgärder vidtagits; bilpool, ny och dimrad gatubelysning, energieffektiva nybyggnationer och grön IT. 90 procent av alla hushåll är anslutna till fjärrvärme och arbetet med att samla in och omvandla hushållsavfall till biogas fortsätter. Leveranser ska samordnas – livsmedel, material, avfall med mera – för att minska koldioxidutsläppen.

Taggar:

Om oss

Sundbybergs stad – till ytan Sveriges minsta kommun, samtidigt en av de snabbast växande med över 43 000 invånare. Med närhet till Stockholm city, grönområden, flygplatser och en stadskärna med alla allmänna kommunikationer, har "Sumpan" mycket att erbjuda. Välkommen till staden där den är som bäst!

Prenumerera