Sundbybergs kommunservice klättrar till plats 15

Sundbybergs stad har förbättrat den upplevda kommunala servicen gentemot företagare rejält. Staden har klättrat från plats 28 till 15 på rankinglistan. Servicen för serveringstillstånd toppar listan.

I företagarnas samlade bedömning, Nöjd-Kund-Index (NKI), av stadens service, har Sundbybergs stad förbättrat sitt resultat från 67 år 2013 till 71 år 2015 och intar nu plats 15 bland 51 andra kommuner i regionen. Ett betyg över 70 är högt.

Servicetillstånd toppar i regionen
Utöver att företagarna uppger sin samlade bedömning av stadens servicegrad har de även betygsatt myndighetsområdena bygglov, brandtillsyn, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd.

Sundbybergs stad intar topplaceringen när det gäller den upplevda kommunala service för serveringstillstånd och tillsyn. Motiveringen till de höga betygen är bland annat tydlig information och snabb handläggning. Staden har gjort rejäla förbättringar i den upplevda servicen för bygglov.
– Vi har bildat en ny enhet för bygglov och förstärkt med fler bygglovsarkitekter. Vi erbjuder konsultation i ett tidigt skede som gör att vi tillsammans mer tidseffektivt kan hantera de förslag som lämnas till oss, säger bygglovschef Per Lundberg.

NKI per myndighetsområde
Nöjd-Kund-Index är en etablerad modell för att mäta kundnöjdhet på en skala från 0-100, där 100 är högsta betyg. Betyg över 80 är mycket högt, 70-80 är högt, 62-69 är godkänt, 50-61 är lågt och under 50 är mycket lågt.

NKI per myndighetsområde NKI Ranking
Brandtillsyn 79 (År 2013, 96) 11
Bygglov 64 (År 2013, 48) 30
Markupplåtelse 67 (År 2013, 67) 13
Miljö- och hälsoskydd 69 (År 2013, 69) 23
Serveringstillstånd 86 (År 2013, 78) 1

Nöjd-Kund-Index mätningen bland kommunerna görs av Stockholm Business Alliance, Business region Göteborg och SKL. Stockholm Business Alliance är ett avtalsbaserat partnerskap inom näringslivsområdet mellan kommuner i Stockholmsregionen.

För mer information, kontakta:

Sharif   Pakzad, näringslivschef,   08-706 87 62, sharif.pakzad@sundbyberg.se    

Fredrik   Richard, pressansvarig, 070-333 98 30, fredrik.richard@sundbyberg.se

Sundbybergs stad – till ytan Sveriges minsta kommun, samtidigt en av de snabbast växande med över 45 000 invånare. Med närhet till Stockholm city, grönområden, flygplatser och en stadskärna med alla allmänna kommunikationer, har Sundbyberg mycket att erbjuda. Sundbybergs stad är utsedd till Årets tillväxtkommun 2014 och Årets superkommun 2015.

Taggar:

Om oss

Sundbybergs stad är Sveriges till ytan minsta kommun och samtidigt den mest tätbefolkade. År 2008 var vi 36 000 invånare, i dag är vi 50 000 och år 2030 beräknas vi vara närmare 80 000 invånare.

Prenumerera