Sundbybergs stad startar bolag för järnväg i tunnel

Bolaget ska arbeta för att överdäcka järnvägen som skär tvärs igenom Sundbybergs stadskärna, en fråga som blir allt viktigare med anledning av Mälarbanans utbyggnad.

Det största hindret är att få fram pengarna, men att låta även de nya spåren dela Sundbyberg är en omöjlighet, menar Sundbybergs kommunledning.  

-   Med projektbolaget tar vi ett stort steg framåt för att finna en hållbar finansieringslösning för att få järnvägen i tunnel. Frågan är väldigt viktig för staden och vår förhoppning är att få till en lösning som innebär att järnvägen som barriär försvinner en gång för alla, säger Jonas Nygren (S), kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg.

Att lägga spåren i marknivå kostar enligt Trafikverket fyra miljarder, en överdäckning kan kosta flera miljarder extra. Spårutbyggnaden måste samordnas med övrig utbyggnad av Mälarbanan för att minska störningarna under byggtiden för tågtrafiken.

-   Vi ska göra allt för att få till en tunnel för den fyrspåriga järnvägen som vi vet kommer att bli verklighet i Sundbyberg. Ytterligare spår i markläge rakt igenom en tättbefolkad stadskärna leder till oacceptabla effekter för människor och miljö, säger Bo Bylund, styrelseordförande i nybildade Sundbybergs stadshus infrastruktur AB.

För mer information, kontakta

Jonas Nygren (S), kommunstyrelseordförande, tfn 0708 - 26 88 11, jonas.nygren@sundbyberg.se
Bo Bylund, styrelseordförande, tfn 070 – 581 82 40, bo.bylund@gmail.com

Sundbybergs stad
Sundbyberg – till ytan Sveriges minsta kommun, samtidigt den näst snabbast växande med 39 200 invånare. Med närhet till Stockholm city, grönområden, flygplatser och en stadskärna med alla allmänna kommunikationer, har ”Sumpan” mycket att erbjuda. Välkommen till staden där den är som bäst.

Taggar:

Om oss

Sundbybergs stad är Sveriges till ytan minsta kommun och samtidigt den mest tätbefolkade. År 2008 var vi 36 000 invånare, i dag är vi 50 000 och år 2030 beräknas vi vara närmare 80 000 invånare.

Prenumerera

Dokument & länkar