Sundbybergs stad startar nytt bolag för avfall och vatten

1 april övergår den kommunala verksamheten för avfall, vatten och avlopp till ett helägt aktiebolag, Sundbyberg Avfall & Vatten AB. Bolaget får helhetsansvaret för
all hantering och drift av vatten, avlopp och avfall. Ett uppdrag är att minimera avfallstransporterna med hjälp av sopsugsanläggningar.

– Med det nya bolaget samlar vi all verksamhet för avfall, vatten och avlopp i en och samma organisation. I och med att allt nu inordnas i ett bolag blir det bättre avfallsservice för våra kommuninvånare, säger Mikael T. Eriksson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Minimera avfallstransporterna
Sundbyberg är en starkt växande stad. I dag är invånarantalet 48 000 och år 2030 beräknas det vara över 80 000 invånare. Det kräver bland annat kreativitet och nya idéer för att minimera antalet avfallstransporter i bostadsområdena. I dag är 40 procent av stadens lägenheter anslutna till sopsugsanläggningar, vilket är högst andel i hela världen.

– Vi ska fortsätta utveckla systemet för sopsug som i dag består av fyra anläggningar. De nya sopsugarna kan skilja på matavfall, hushållsavfall och tidningar. Vi ska öka andelen källsorterat avfall och i det arbetet handlar det mycket om kommunikation och att påverka och förändra attityder och beteenden. Det allra viktigaste är att det ska vara lätt att göra rätt, säger Jan Jogell, verkställande direktör för Sundbyberg Avfall & Vatten.

Sundbyberg Avfall & Vatten AB  

  •  Dotterbolag inom Sundbybergs Stadshus AB
  •  Ansvarar för att staden har ett väl utbyggt system för rent vatten och säkra avlopp.
  •  Samlar in allt avfall från invånare och verksamheter – det vill säga allt som inte ska källsorteras.
  •  Driver fyra anläggningar för sopsug. Världens första sopsugsanläggning för ett bostadskvarter byggdes i Hallonbergen
  •  20 anställda
  •  Dygnet runt-verksamhet, med egen jour för vattenfrågor
  •  Samarbetar med andra kommuner i Norra Storstockholm inom ramen för SÖRAB.

För mer information, kontakta:

Mikael T. Eriksson (M), kommunstyrelsens ordförande, 070-665 38 85, mikael.eriksson@sundbyberg.se

Jan Jogell, Verkställande direktör, 0731-48 21 51, jan.jogell@savab.se    

Fredrik   Richard, pressansvarig,   08-706 85 75, fredrik.richard@sundbyberg.se  

Sundbybergs stad – till ytan Sveriges minsta kommun, samtidigt en av de snabbast växande med över 48 000 invånare. Med närhet till Stockholm city, grönområden, flygplatser och en stadskärna med alla allmänna kommunikationer, har Sundbyberg mycket att erbjuda. Sundbybergs stad är utsedd till Årets tillväxtkommun 2014 och Årets superkommun 2015.

Taggar:

Om oss

Sundbybergs stad är Sveriges till ytan minsta kommun och samtidigt den mest tätbefolkade. År 2008 var vi 36 000 invånare, i dag är vi 50 000 och år 2030 beräknas vi vara närmare 80 000 invånare.

Prenumerera

Media

Media