Sundbybergs succévecka för föräldrar tillbaka för fjärde gången

Krisande tonåringar, småbarn som krånglar och tjatiga föräldrar – många känner igen sig. Därför arrangerar Sundbybergs stad för fjärde året Fokus Föräldrar, en vecka med gratis kvalitetsföreläsningar och aktiviteter. Syftet är att ge ett smakprov på det stöd barnfamiljer erbjuds i Sundbyberg.

Veckans program riktar sig till både småbarns- och tonårsföräldrar, det finns också barnaktiviteter. Föreläsningarna brukar vara mycket uppskattade. Tanken med veckan är att fler ska få upp ögonen för all hjälp man kan få som förälder i Sundbyberg, säger Karolina Hellberg, föräldrastödssamordnare.

Till grund för föräldrasatsningen ligger den forskning som pekar på att starka band och nära relationer mellan föräldrar och barn har en skyddsverkan på barnens fortsatta liv, både som barn och vuxna individer. I Sverige finns till och med en nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd, vilket kommunstyrelsens ordförande Jonas Nygren (S) tror är ännu viktigare i storstadsregioner:

− Många är inflyttade och har därför inte mor- eller farföräldrar nära – man blir mer ensam i föräldraskapet. Därför är satsningen ännu viktigare här. Det är viktigt att skapa bra uppväxtvillkor för barn, och att stötta föräldrar är en del av folkhälsoarbetet.

Några av de kurser och program som staden erbjuder kontinuerligt är Tonårskomet, Komet, Vägledande samspel och Föräldrastegen – allt beroende på vilket stöd föräldern vill ha. Förutom nya kunskaper och verktyg i föräldrarollen, handlar det om att skapa nätverk och utbyta erfarenheter.

För mer information, kontakta:

Karolina Hellberg, föräldrastödssamordnare, 08 – 706 65 61, karolina.hellberg@sundbyberg.se
Jonas Nygren (S), ordf. kommunstyrelsen, 08 – 706 83 79, jonas.nygren@sundbyberg.se

Sundbybergs stad – till ytan Sveriges minsta kommun, samtidigt en av de snabbast växande med över 41 000 invånare. Med närhet till Stockholm city, grönområden, flygplatser och en stadskärna med alla allmänna kommunikationer, har ”Sumpan” mycket att erbjuda. Välkommen till staden där den är som bäst!

Taggar:

Om oss

Sundbybergs stad är Sveriges till ytan minsta kommun och samtidigt den mest tätbefolkade. År 2008 var vi 36 000 invånare, i dag är vi 50 000 och år 2030 beräknas vi vara närmare 80 000 invånare.

Prenumerera

Citat

Tanken med veckan är att fler ska få upp ögonen för all hjälp man kan få som förälder i Sundbyberg.
Karolina Hellberg, föräldrastödssamordnare