Tyck till om hur Sundbyberg ska formas för framtiden

I dag har Sundbyberg 48 000 invånare. I det nya förslaget till översiktsplan beskriver Sundbybergs stad hur staden ska utvecklas framåt år 2030 när invånarantalet beräknas vara 80 000.
– Jag hoppas att många vill vara med och tycka till om förslaget så att vi tillsammans kan lägga en bra grund för framtidens Sundbyberg, säger Stefan Bergström (C), ordförande för Översiktsplanekommittén.

Sundbyberg befinner sig i en kraftig befolkningsökning och beräknas ha cirka 80 000 invånare år 2030. Översiktsplanen beskriver hur stadens nya vision ”Sundbyberg växer med dig!” och fem målbilder ska styra utformningen av staden framåt år 2030.
– Den nya översiktsplanen beskriver hur vi vill att Sundbyberg ska kunna utvecklas samtidigt som vi stärker både våra gröna miljöer och vatten i stadsmiljön. Nu hoppas jag att många sundbybergare vill vara med och ge sin syn på hur staden ska se ut i framtiden, säger Stefan Bergström (C), ordförande för Översiktsplanekommittén.

Samrådsmöten
 
31 maj kl. 17.00-20.00 i Hallonbergens bibliotek och
1 juni kl. 17.00-20.00 i Signalfabrikens bibliotek.
Träffa representanter från staden på nationaldagsfirandet på Golfängarna

Fem målbilder som beskriver inriktningen
En sammanhållen stad – Med hjälp av nya kvarter, mötesplatser och gröna stråk kopplas staden samman i en stadsväv. Det ska bli enklare att röra sig i staden till fots och med cykel.
Plats för alla – I Sundbyberg ska det finnas plats för hushåll i olika storlek. Nya mötesplatser ska ge rum för samvaro och aktiviteter för människor i alla åldrar. Utbyggnaden av servicefunktioner såsom förskola, skola och äldreomsorg ska hålla jämna steg med stadens tillväxt.
Levande stadsrum – Hela staden ska utvecklas för att ge fler möjlighet att bo och arbeta här och för att skapa bättre förutsättningar för stadsliv. Stadens centrala läge i en dynamisk storstadsregion bidrar till Sundbybergs attraktivitet.
Grönska och vatten – Den goda tillgängligheten till grönområden och vatten ger förutsättningar för livskvalitet. Igelbäckens naturreservat, Lötsjön och Golfängarna samt Bällstavikens strandpromenad ska utvecklas. Nya parker och gröna stadsrum ska skapas i stadens utvecklingsområden.
Den smarta och hållbara staden – Sundbyberg ska utvecklas med hjälp av nya smarta lösningar som gör vår tillvaro enklare och som kan minska vår påverkan på miljön.

Vad är en översiktsplan?
Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen fungerar som ett strategiskt planeringsunderlag och dess syfte är att ge vägledning och stöd i beslut om mark- och vattenanvändningen och om hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

För mer information, kontakta:

Stefan Bergström (C), kommunalråd, 08-706 65 33,  stefan.bergstrom@sundbyberg.se

Ellen Irenaeus, projektledare Översiktsplanen 08-706 68 28, ellen.irenaeus@sundbyberg.se  

Fredrik Richard, pressansvarig, 08-706 85 75, fredrik.richard@sundbybergsstadshusab.se

Sundbybergs stad – till ytan Sveriges minsta kommun, samtidigt en av de snabbast växande med över 48 000 invånare. Med närhet till Stockholm city, grönområden, flygplatser och en stadskärna med alla allmänna kommunikationer, har Sundbyberg mycket att erbjuda. Sundbybergs stad är utsedd till Årets tillväxtkommun 2014 och Årets Superkommun 2015 och 2017.

Taggar:

Om oss

Sundbybergs stad är Sveriges till ytan minsta kommun och samtidigt den mest tätbefolkade. År 2008 var vi 36 000 invånare, i dag är vi 50 000 och år 2030 beräknas vi vara närmare 80 000 invånare.

Prenumerera