Ungdomsarbetslösheten ner 20 procent i Sundbyberg

Siffror från Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten bland unga vuxna, 18–24 år, gått ner 20 procent det senaste året i Sundbyberg. Samarbete på bred front och öronmärkta pengar tros ligga bakom.

– Förra året avsatte vi fem miljoner på särskilda jobbsatsningar för dem som står utanför arbetsmarknaden, året dessförinnan nästan tre miljoner. Självklart är vi glada över att det har gett resultat. Det är oerhört viktigt att unga människor får in en fot på arbetsmarknaden, både för deras egen skull och för samhället i stort, säger Jonas Nygren (S), kommunstyrelsens ordförande.

Nya arbetsmetoder
Staden har satsat brett på att nå alla i målgruppen 18–24 år, och har intensifierat det interna samarbetet mellan arbetsmarknadsenheten, skolan, socialtjänsten och fritidsverksamheten. Dessutom har man involverat både Arbetsförmedlingen och företagare i högre grad.

– Vi har jobbat strukturerat med de unga med att till exempel skapa rutiner, höja självförtroendet, ta fram en handlingsplan, göra arbetsplatsbesök och lära sig hur man söker jobb. Det har också handlat om saker som budget, bostad och hälsa. Satsningen på unga vuxna och det fördjupade samarbetet internt och externt har gett resultat, och kan vara en del av förklaringen till Arbetsförmedlingens statistik, säger enhetschefen för vägledning och arbete, Anne Gerdin.

För mer information, kontakta:
Jonas Nygren (S), kommunstyrelsens ordförande, 08–706 80 70, jonas.nygren@sundbyberg.se
Anne Gerdin, enhetschef vägledning och arbete, 08–706 87 69, anne.gerdin@sundbyberg.se

Sundbybergs stad – till ytan Sveriges minsta kommun, samtidigt en av de snabbast växande med över 42 500 invånare. Med närhet till Stockholm city, grönområden, flygplatser och en stadskärna med alla allmänna kommunikationer, har ”Sumpan” mycket att erbjuda.
Välkommen till staden där den är som bäst!

Om oss

Sundbybergs stad är Sveriges till ytan minsta kommun och samtidigt den mest tätbefolkade. År 2008 var vi 36 000 invånare, i dag är vi 50 000 och år 2030 beräknas vi vara närmare 80 000 invånare.

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Arbetslösheten 18–24 år, dec 2012–dec 2013: Från 181 till 144 personer, eller -20,4% Jämförelse: Järfälla +24,6%, Botkyrka + 10,2%, Upplands Väsby + 5,4%, Södertälje -10,7%, Stockholm -3%, Solna -2,6% Exempel på arbetsmarknadsåtgärder i Sundbyberg: Kommunal visstidsanställning (KVA), Unga vuxna, sommarjobbssatsningar Deltagare verksamheten Unga vuxna: 83% uppbär egen försörjning efter avslutad verksamhet
Twittra det här

Citat

Satsningen på unga vuxna och det fördjupade samarbetet internt och externt har gett resultat
Anne Gerdin, enhetschef vägledning och arbete