Alens skola i Kvissleby certifieras med Grön Flagg

Stiftelsen Håll Sverige Rent (HSR) har miljöcertifierat särskolan Alens 18 månader långa arbete med fokus på Livsstil & Hälsa med certifikatet Grön Flagg.
- Vi på skolan tycker det känns jättebra, säger Maud Andersson, lärare vid Alens skola.

Den gröna flaggan som nu pryder Alens fasad annonserar certifieringen som de gjort sig väl förtjänta av efter teamarbetet för miljö och hållbar utveckling som max får sträcka sig över 18 månader, där Alen valt att fokusera på livsstil och hälsa. Arbetet har pågått sedan våren 2009 fram till att skolan blev certifierad i november 2010 och nu kommer arbetet att fortsätta med en ny 18-månadersperiod för att hålla certifieringen aktuell.

I Sundsvall är 12 skolor, av totalt 2 000 i Sverige, anslutna till Grön Flagg.

Kontaktperson
Maud Andersson, lärare vid Alens skola i Kvissleby
060 - 658 6866 (-67, -68)

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera