Arbetet längs Selångersån påverkar framkomligheten

Från och med 7 april kommer arbetet längs Selångersåns södra kaj att gå in i ett mer intensivt skede. Pålingsarbetet medför buller samt att arbetet i övrigt begränsar framkomligheten på platsen. Sjögatan kommer att vara avstängd från och med 7 april och framåt.

Verksamheter och passerande berörs

Arbetsinsatserna längs kajen kommer att påverka verksamheter och passerande dels genom det pålningsarbete som bullrar en del, dels genom att all trafik leds om.

- Vi hoppas att det finns förståelse för de besvär som arbetsinsatserna medför, det blir lite besvärligt innan det blir bättre, säger projektledaren Stefan Näslund.

Busslinjer leds om

Busslinjerna 1 till Bergsåker, 28 till Anungård, 30 till Liden och linje 131-134 som går västerut kommer att måsta ledas om via Storbron. Detta innebär att busshållplatserna nedanför IN-gallerian längs Sjögatan stängs av under hela arbetsperioden. Närmaste busshållplats finns vid Navet.

Gamla kajerna rivs

Just nu kan den som passerar platsen se hur de gamla kajerna rivs. För att den nya kajen ska kunna byggas måste nya stöd pålas ned i ån.

Kontakt:

Stefan Näslund, projektledare
Tfn: 070-343 51 82

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media