Barn- och utbildningsnämnden möter rektorer och förskolechefer för att diskutera kvalitetsfrågor

- Målet är att under onsdagen öka kunskapen och förståelsen för respektive verksamhetsområde, säger skoldirektör Tommy Nilsson som kommer att inleda dagen.

Under onsdagen kommer skolledarna att delas in i grupper utifrån skolformer där nämndens politiker också representeras. Syftet är att dialogen dem emellan bidrar till en djupare insikt om kvalitetsläget i respektive skolform. Samtalens utgår från kvalitetsredovisningar och verksamhetsplanen.

Kvalitetssamtalen är det första steget av tre för att ta fram ett underlag för budget 2012. Efter den här dagen väntar i september Skolinspektionens redovisning av sin granskning av samtliga skolor i kommunen samt en dag med analysseminarium där Barn och utbildningsförvaltningen analyserar kvaliteter och resurser inför nästa års budget.

Kontakt
Tommy Nilsson
Skoldirektör, Sundsvalls kommun
060 – 19 14 74
073 – 275 40 74

Agneta Ögren
Stabschef, Barn och Utbildning, Sundsvalls kommun
060 – 19 15 29
070 – 663 82 09

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera