Begränsad framkomlighet på Hulivägen 5-7 november

Mellan tisdag 5 november och torsdag 7 november kommer reparationsarbeten att utföras på bron över Hulivägen. Bron förbinder gångstråk på bägge sidor om Hulivägen och är placerad efter korsningen Hulivägen/Göteborgsvägen för den som färdas i riktning mot Bydalen/Gärde

Under tiden påverkas framkomligheten på Hulivägen då ett körfält stängs av. Trafiksignaler reglerar trafiken på det kvarvarande körfältet under arbetstiden

Kör försiktigt och var uppmärksam, speciellt då det kan vara halt på platsen vid denna årstid.

Kontakt:
Anders Calissendorff, gatuavdelningen Sundsvalls kommun 070-550 31 07

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media