Beslut om att börja byta ut kommunens bilar till biogasbilar och elbilar samt att använda kommunens bilar på ett mer miljövänligt sätt

Kommundirektören beslutade 2010-06-30 att följa förslagen i koncernstabens PM 2010-06-23 Angående samlad fordonshantering och infasning av miljöfordon i den kommunala fordonsparken.

 

Beslutet innebär att:
 
137 av kommunens bilar ska bytas ut till biogas bilar under 2010, i enlighet med koncernstabens PM.

Utbyte till elbilar får göras efter redovisning av kostnaden samt särskilt beslut av kommundirektören.

Service- och teknikförvaltningen ska göra en inventering och utbytesplan, utifrån miljöaspekter och kostnader, för övriga fordon och maskiner.
 
- Vi från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har en tydlig politisk målsättning om att halvera koldioxidutsläppen från kommunens egna fordon och att hälften av bilarna ska drivas av förnyelsebara bränslen. Det känns helt rätt att satsa på biogasbilar eftersom vi producerar biogas i Sundsvall, säger Bodil Hansson, ordförande i service- och tekniknämnden.

Kontakt:

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Telefon: 060-19 10 00

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera