Betydligt generösare skuldsaneringslag från 1 november

Den 1 november träder den nya skuldsaneringslagen i kraft. Flera förändringar har skett
som ska göra det lättare att bli skuldfri. Dessutom har en ny lag tillkommit som benämns
F-skuldsaneringslagen. Den lagen riktar sig endast mot personer med företagsskulder. 

Några av de viktigaste förändringarna i den nya skuldsaneringslagen är att det införs två betalningsfria månader samt att betalplanerna förenklas. Betaltiden under en skuldsanering är fortfarande fem år, men Kronofogden kan lägga kortare betalplaner om särskilda skäl finns.

När det gäller utredningen för att avgöra om skuldsanering ska beviljas kommer Kronofogden fortsättningsvis att göra mer individuella bedömningar och titta på samtliga omständigheter i varje enskilt fall. Man kan exempelvis väga in ett barnperspektiv i sin bedömning. För den som tidigare misslyckats med en skuldsanering öppnas nu också möjlighet att få skuldsanering en andra gång.

Den helt nya F-skuldsaneringslagen vänder sig till den som är eller tidigare varit engagerad i näringsverksamhet. Även närstående som drabbats kan söka F-skuldsanering.

Konsument Sundsvall bjuder in till en närmare presentation av nyheterna.

Tid:Torsdag den 13 oktober kl 10.30

Plats: Kulturmagasinet, sammanträdesrum Sylphide

Kontakt: Hans Broqvist, 060-19 22 35
                Mats Boström, 060-19 22 33

 

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

Flera förändringar har skett ​som ska göra det lättare att bli skuldfri.
Hans Broqvist, Konsument Sundsvall