Boende i Granloholm får vara med att bidra till bättre trivsel och trygghet i området

Granloholms trygghetsgrupp bjuder in boende i Granloholm till en träff i Centrumvillans samlingssal onsdagen den 20 februari klockan 18.00–21.00. Tanken är att trygghetsgruppen tillsammans med boende i Granloholm ska  diskutera fram vad som kan förbättras i området ur trygghets- och trivselhänseende.

Moderator för kvällen är Carina Söderlund från studieförbundet Bilda som kommer att lotsa besökarna genom konceptet ”hjälp till självhjälp”. Det vill säga att man är beredd att engagera sig för att
förändra och förbättra.

Granloholms trygghetsgrupp består av representanter från Sundsvalls kommun, Polisen, Granloholms kyrka, Totalförvaltning samt boende i området.

Kontaktperson:
Carina Seger, föreståndare Centrumvillan
Kultur & Fritid
070-670 40 04, 060-19 19 56
Carina.seger@sundsvall.se


Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera