Cykelöverfart byter namn till cykelpassage

Från och med den första september infördes nya regler för cykelöverfarter där alla befintliga cykelöverfarter per automatik bytte namn och numera är så kallade cykelpassager.

Vid dessa cykelpassager gäller i princip samma regler som vid tidigare cykelöverfarter. Samtidigt infördes ett nytt vägmärke och en ny vägmarkering som tillsammans heter cykelöverfart.

Nya trafikregler från och med den första september

Vid en cykelpassage har cyklister väjningsplikt mot trafiken på korsande gata, alltså i princip samma regler som gällde för cykelöverfart tidigare. En cyklist/mopedförare som ska åka ut på en cykelpassage måste sänka hastigheten innan.

Vid en cykelöverfart däremot, kommer cykeltrafiken att tydligt prioriteras. Trafik som ska korsa cykelöverfarten har väjningsplikt mot cyklister och mopedförare som är ute på eller ska ut på cykelöverfarten.

- I Sundsvall finns för närvarande inga cykelöverfarter, men kommunen kommer i samråd med polisen att i framtiden bygga cykelöverfarter på platser där cykeltrafik prioriteras, säger Eva Forslund, sektionschef gatuavdelningen.

Hur vet cyklisten om denne kommer till en cykelöverfart eller en cykelpassage?

Cykelpassagen har endast markeringar i marken samtidigt som cykelöverfaren kommer att märkas
upp med både markering och vägmärke. Vägmärket kommer att ha samma utformning och sitta på samma sätt som vid ett "vanligt" övergångsställe.

 - I och med att detta är en ny trafikregel finns det fortfarande många oklarheter kring utmärkningen som Transportstyrelsen arbetar med att klargöra. Det är också en av anledningarna till att införandet av cykelöverfarter inte sker direkt, säger Eva Forslund.

Trafiksäkerheten

Avsikten med de nya reglerna är att göra det säkrare, enklare och tydligare vad som gäller för cyklande och andra trafikanter.

- För cyklister blir framkomligheten sämre på vissa ställen men också mycket bättre på andra ställen. För bilisterna blir det framför allt tydligare vad som gäller, säger Eva Forslund.

 

Läs mer på: http://www.sundsvall.se/Aktuellt/Nyheter/Nyheter/Cykeloverfart-byter-namn-till-cykelpassage/

 

 

Kontakt

Eva Forslund 

eva.forslund@sundsvall.se

Sektionschef
Gatuavdelningen
Stadsbyggnadskontoret
Telefon: 060-19 15 24

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media