Dags för årets ungdomsfullmäktige – elever från två skolor presenterar förslag om framtidens Sundsvall

Den 17 maj kl. 13.00 är det dags för Sundsvalls andra ungdomsfullmäktige. I år deltar årskurs 6 från St. Olofskolan och en klass i årskurs 8 på Matfors skola. Eleverna kommer att presentera tio förslag till framtidens Sundsvall. Ungdomsfullmäktige genomförs på samma sätt som de ordinarie kommunfullmäktige och kommer att webbsändas. 

- Ungdomsfullmäktige är i högsta grad en demokratifråga och från ett samhällsperspektiv mycket viktig. Vi ser hur segregationen ökar och likaså utanförskapet. Genom att erbjuda skolklasser att jobba med dessa frågor, ge tillgång till politiker, tjänstemän och dokumentation från Sundsvalls kommun hoppas vi att vi skapar en nyfikenhet och att vi tar ner motståndet mot att engagera sig politiskt. Det ska bli väldigt spännande att lyssna till årets förslag, säger Arianne Sundman, kommunfullmäktiges ordförande som kommer att leda presidiet i vanlig ordning.

Eleverna har arbetat med sina förslag sedan hösten 2017. De har utgått från sina egna kunskaper och intressen när de arbetar med de tre huvuduppdragen från Sundsvalls kommuns mål- och resursplan: jobb och näringsliv, en likvärdig skola och goda livsvillkor. 

Den 17 maj är det dags för varje klass att lägga fram sina förslag samt argumentera för ett genomförande inför kommunens politiker. De totalt tio ärendena kommer sedan att lämnas över till de förvaltningar eller bolag där de hör hemma.

Ärendelistan för Ungdomsfullmäktige den 17 maj

 1. Rörelsesensorer på gatubelysning
 2. Obligatorisk läxläsning på skolor
 3. Gratis busskort för alla barn och ungdomar 0-20 år
 4. Fler sporthallar i Sundsvall
 5. Sommarjobb för 6:or
 6. Specialidrott under högstadiet
 7. Ungdomsstället
 8. Bättre utbildning för asylsökande vuxna
 9. Prao från 3:an och uppåt
 10. Subventionerade ungdomskort för barn och ungdomar 7-19 år

Ungdomsfullmäktige - en självklar del av Sundsvall  

Ungdomsfullmäktige genomförs för tredje året i rad. För två år sedan startades Sundsvalls första ungdomsfullmäktige upp som ett pilotprojekt inom Sundsvalls kommuns utbildningssatsning Värdeskapande lärande. Där syftet är att elever genom egen kunskap skapar mervärde för utomstående. Projektet blev väldigt lyckat och tanken att ett nytt ungdomsfullmäktige ska startas upp varje år. Vi vinner alla på att ha ansvarsfulla unga medborgare som förstår hur lätt och kul det är att förflytta diskussionerna från kompisgänget till att förändra sin vardag.

Ungdomsfullmäktige 2017

När 17 maj 
Tid 13.00-16.00 (som längst) 
Plats Fullmäktigesalen, Kommunhuset 
Kontakt: Arianne Sundman, Kommunfullmäktiges ordförande, 070-624 32 11

Skolor och klasser som deltar

 • St. Olofskolan åk 6
 • Matfors skola, klass 8A

Webbsändning av ungdomsfullmäktige
Webbsändningen startar den 17 maj kl. 12.55.
http://play.quickchannel.com/qc/?id=yp4x4k

Arianne Sundman, Kommunfullmäktiges ordförande, 070-624 32 11

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media