Den 1 februari öppnar Sundsvalls Demenscentrum

Enligt ett beslut i socialnämnden ska Socialtjänsten arbeta strategiskt och lånsiktigt för att på bästa sätt stödja människor i kommunen som har en demenssjukdom och deras anhöriga – Sundsvall ska vara en demensvänlig kommun.

Som ett viktigt led i det arbetet öppnar socialtjänsten den 1 februari ett demenscentrum. Det bemannas av ett team av olika professioner som arbetar tillsammans och strukturerat för att ge råd och stöd till personer med demenssjukdom eller demensliknande symtom och deras anhöriga.

"Demens påverkar många människors vardag, både de som själva blir drabbade och anhöriga. Sjukdomen innebär ofta stora förändringar i livssituationen som kan kännas svåra. Genom att satsa på ett demenscentrum som kan ge råd och stöd till både de drabbade och deras anhöriga hoppas vi kunna göra den resan lite lättare. Det känns väldigt roligt att kunna ta nästa steg i vår politiska inriktning om att Sundsvall ska vara en demensvänlig kommun och därmed går före andra kommuner", säger Malin Larsson, socialnämndens ordförande.  

Demenscentrum kommer att samverka med Anhörigcenter bland annat kring aktiviteter inom området demens och övertar Anhörigcenters rådgivande- och stödjande funktion gentemot denna målgrupp.

Demenscentrums arbetsuppgifter:

 • Erbjuda ett sammanhållet och individuellt stöd för den sjuke och dennes anhöriga genom hela sjukdomsförloppet

 • Förmedla kontakt till och samverka med andra instanser och/eller funktioner som personen behöver för att klara sitt dagliga liv.

 • Erbjuda kontinuerlig utbildning i demenssjukdomar och bemötande till anhöriga

 • Tillhandahålla kontinuerligt stöd, utbildning och handledning för personal som möter dessa personer i sitt arbete.

Komma i kontakt med Sundsvalls Demenscentrum

Sundsvalls Demenscentrum finns i samma lokaler som Anhörigcenter på Skepparegatan 5B i Sundsvall.

Demenscentrum nås på telefon: 19 21 90 varje vardag kl 8.30-12.00, 13.00-16.00

Det går också bra att skicka e-post: demenscentrum@sundsvall.se

"I utvecklingen av demensvården ser jag det här som ett stort och viktigt steg, kvaliteten i vårt stöd och möjligheterna till samverkan blir så mycket bättre nu när vi samlar kompetensen under samma tak. Att behovet är stort det vet jag efter många år i mitt jobb", säger Carina Sjölander, demensvårdsutvecklare och samordnare vid Sundsvalls demenscentrum.

Vi arbetar vid Sundsvalls Demenscentrum

 • Bettina Storås - undersköterska

 • Charlotta Berglund - silviasyster

 • Heléne Wiklund - demensspecialiserad undersköterska

 • Karin Klint - silviasjuksköterska

 • Carina Sjölander - äldreomsorgssjuksköterska och samordnare

Kontaktpersoner:

 • Carina Sjölander, demensvårdsutvecklare och samordnare,
  telefon 073-274 80 26

 • Malin Larsson (S) socialnämndens ordförande,
  telefon 070-234 45 45

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar

Citat

Demens påverkar många människors vardag, både de som själva blir drabbade och anhöriga. Sjukdomen innebär ofta stora förändringar i livssituationen som kan kännas svåra. Genom att satsa på ett demenscentrum som kan ge råd och stöd till både de drabbade och deras anhöriga hoppas vi kunna göra den resan lite lättare. Det känns väldigt roligt att kunna ta nästa steg i vår politiska inriktning om att Sundsvall ska vara en demensvänlig kommun och därmed går före andra kommuner
Malin Larsson (S), socialnämndens ordförande i Sundsvall