En handledare inom daglig verksamhet har blivit anmäld enligt lagen om allvarliga missförhållanden

Handledaren har utsatt enskilda personer och grupp för missförhållanden i form av mobbning, diskriminering, psykiska och fysiska övergrepp samt hot vid ett flertal gånger.

Så snart missförhållandena kom till kännedom stängdes handledaren av och anställningen är nu avslutad.
- Det är viktigt för oss att agera snabbt för att kunna säkra en god kvalitet i våra verksamheter, säger verksamhetschef Maria Banér.

I dagsläget ser Sundsvalls kommun över möjligheterna att rotera personal för bättre insyn samt bredda kunskap och erfarenheter om hur arbetet fungerar ute i verksamheterna. I planerna ingår också att utbilda personal i etik och moral samt föra en öppen dialog i grupperna för att motverka att missförhållanden uppstår igen.

Kontakt
Maria Banér
Verksamhetschef Stöd och Omsorg
Socialtjänsten, Sundsvalls kommun
060 – 19 84 59
070 – 190 11 76

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera