Estonte firar 10 år!

Den 9 december klockan 14.00-18.00 i Hedbergska skolan matsal bjuds det på Luciatåg, danstävling och tårta!

Estonte har genomgått stora förändringar under de här 10 åren och nu vill vi fira, tillsammans med våra ungdomar, personal och gode män 10 år av lyckad integration, säger Nuria Valiulina, enhetschef

Estontes första boende öppnade i Granloholm i november 2007. Idag består verksamheten av 4 HVB-hem och 2 stödboende enheter. Totalt är 118 ungdomar placerade i Estonte och 51 st är anställda i verksamheten.

Inbjudna till kalaset är alla ungdomar som bor eller har bott på Estonte, all personal, godemän och personal från socialtjänsten. Media är varmt välkommen att delta!

 
 
Om Estonte

Verksamheten är avsedd för ensamkommande asylsökande barn 14-18 år, ensamkommande barn med uppehållstillstånd 14-18 år samt med möjlighet till fortsatt placering för ungdomar med uppehållstillstånd 18-21 år. Estonte tar emot både pojkar och flickor.

Verksamhetens innehåll:

Mål

Att erbjuda ungdomen en trygg tillvaro under placeringstiden.

Att skapa förutsättning för att höja ungdomens egen motivation att integreras i samhället.

Metod

Estonte arbetar utifrån ett lösningsfokuserat förhållningssätt med kognitiva beteendeterapeutiska inslag. Vi arbetar individuellt med alla ungdomar och arbetet utgår från detaljerade individuella genomförandeplaner som görs tillsammans med ungdomen.

Estonte består av

fyra HVB grupphem, Estonte Granloholm och Estonte Sundsbruk, Estonte Tingsta 1,2, Estonte Norrmalm 2. Två stödboende verksamheter: Estonte Stödboende Norrmalm samt Stödboende Stödteam.

Vårdprocessen

Den ensamkommande ungdomen beviljas bistånd enligt SoL 4:1 i form av vård på HVB, Estonte. Ungdomen får ett boende på Estontes grupphem under sin asylprocess. På boendet upprättas en genomförande plan utifrån utredningens vårdplan. Barnet tilldelas vid ankomsten till grupphemmet kontaktpersoner och en godman. 

Kontaktpersonerna har i uppdrag att ha kontinuerliga samtal med barnet och godman för att hålla sig nära förtrogen med barnets aktuella situation vad gäller boende, skolgång och fritidsaktiviteter.

När en ungdom har fått uppehållstillstånd, är sexton år fyllda samt anses mogen kan Estonte erbjuda ungdomen ett stödboende i en av träningslägenheterna. Den bedömning görs av socialsekreterare, som har ansvar för utredning av behoven, i samråd med godman, ungdom samt boende personal. 

Syftet med träningslägenheterna är att ungdomen tränar sin självständighet med stödinsatser av personal.

Kontakt

Nuria Valiulina, enhetschef

Telefon: 072-1464393

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera