Ett vårtecken! - Sundsvalls kommun drar igång en av årets första vägförbättringar i Nacksta

Den här veckan startar en efterlängtad vägförbättring längs Hårdvallsgatan och Midälvavägen i Nacksta. Vägbygget är en satsning på 3 miljoner kr och förutom en standardhöjning blir trafiksäkerheten ordentligt förbättrad.

– Den senaste vårvärmen gör att vi kan komma igång tidigare än beräknat med det här projekt, säger Anneli Claesson som är projektledare på gatuavdelningen. Satsningen är ett relativt omfattande projekt som kommer att pågå mellan vecka 15 och 36. De största insatserna sker längs Hårdvallsgatan där den ena sidan kommer att få en ny fin gång- och cykelväg. Gatan får också bättre belysning, blir urgrävd och i slutet av sommaren avslutar vi med att lägga ny beläggning.

Även Midälvavägen rustas upp med ny beläggning, breddad gångbana och ny kantsten.

Kontaktperson: Anneli Claesson, projektledare, gatuavdelningen, stadsbyggnadskontoret, tfn: 060-19 14 26 eller 070-191 62 10.

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera