Fastighetsägare i Petersvik överklagar miljonersättning

Domen från Mark- och miljödomstolen angående ersättningen för de fastigheter kommunen tvångsinlöst i Petersvik blev klar den 29 oktober. Nu har två av de tidigare fastighetsägarna överklagat domen till Mark- och miljööverdomstolen och vill ha en högre ersättning. När detta nu går vidare till nästa instans kommer Sundsvalls kommun att nyttja sin rätt att fortsätta processen kring slutsumman.

Av de båda fastighetsägare som överklagat har den ena parten beviljats cirka 8 miljoner kronor och den andra cirka 21,5 miljoner kronor. Nu överklagar de för att få högre ersättning.

 - Vi hade önskat slippa gå vidare efter den senaste domen. Vår främsta skyldighet i det här läget är att värna om skattebetalarnas pengar då redan utdömda ersättningar måste anses väl höga, därför har vi nu valt att nyttja vår rätt att lämna in en så kallad anslutningsöverklagan, vilket innebär att vi kan delta i den fortsatta processen om slutsumman säger Peder Björk, kommunstyrelsens ordförande

Genom att inge en så kallad anslutningstalan tillvaratar Sundsvalls kommun sin rätt till en fortsatt process. Ett sådant överklagande är endast möjligt om motparten först överklagat domen. Det är idag inte fastställt när ärendet tas upp. Detta påverkar inte processen, att få köpa tillbaks husen på de tvångsinlösta fastigheterna, för de personer som inte överklagat domstolens beslut. Detta påverkar inte heller Logistikparkens tidplan.

Kontaktperson

Peder Björk, kommunstyrelsens ordförande tfn 070-190 12 91

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera