Från och med 1 maj blir Storgatan gågata under sommaren

Nu bereder vi plats för sommaren, uteserveringar och folkliv på Storgatan mellan Strandgatan och Nybrogatan. Från och med 1 maj regleras denna sträcka som gågata. Detta kommer att gälla till och med den 30 september då bilarna åter är välkomna. På en gågata får motordrivna fordon inte framföras annat än för att korsa den.

Fordon får dock framföras på gågator om det behövs för:

  • varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan
  • transporter av gods eller boende till eller från adress vid gågatan
  • transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande vid gågatan
  • transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress vid gågatan

För dessa fordon gäller att

  • fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart
  • fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser
  • fordonsförare har väjningsplikt mot gående

Kontakt
Eva Forslund, sektionschef trafik
Sundsvalls kommun, gatuavdelningen
Tfn: 060-19 15 24

Erland Solander (M), ordförande stadsbyggnadsnämnden
Tfn: 060-19 13 23

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media