Gamla Bernerslokalen rivs

Gamla Bernerslokalen (Alliero 21) på Universitetsallén har under lång tid stått oanvänd och förfaller alltmera. Därför har Stadsbyggnadskontoret nu beslutat att riva lokalen.

Det är entreprenören Sjöströms rivningsentreprenad AB som får i uppdrag av Stadsbyggnadskontorets mark- och exploatering att riva byggnaderna. Arbetet beräknas ta cirka 15 veckor.

- Under rivningsarbetet ber vi om överseende för de störningar som kan uppstå som buller och damm, säger Stefan Näslund som är projektledare på mark- och exploateringsavdelningen.

Tillsvidare planerar man att använda platsen som parkeringsyta. Vad ytan kan komma att innehålla i framtiden är inte beslutat än.

Kontakt
Stefan Näslund
Projektledare
Mark- och exploatering
Stadsbyggnadskontoret
060-19 12 78
070-343 51 82
stefan.naslund@sundsvall.se

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera