Goda resultat vid miljökontorets livsmedelskontroller

Under Gatufesten den 5-9 juli har Miljökontoret genomfört ett stort antal livsmedelskontroller hos livsmedelsföretagarna. Resultaten tyder på en förbättring jämfört med tidigare års kontroller.

 

Vid besöken påträffades några mindre allvarliga brister som
verksamhetsutövarna snabbt åtgärdade. Jämfört med tidigare år har Miljökontoret sett en förbättring när det gäller verksamheternas egna temperaturkontroller, dokumentation av temperaturer samt utrustning i tälten.

- Vi på miljökontoret tycker att det är positivt när vi ser förbättringar för varje år. Verksamhetsutövarna har rätt attityd och en förmåga att snabbt åtgärda de brister vi hittar, säger miljöinspektören Arvid Nelehag.

Samtliga restaurangtält kontrollerades i samband med deras uppstart för att se om nödvändig utrustning fanns på plats, samt övriga förutsättningar för att servera säkra livsmedel; vatten, avfall, tillgång till toalett samt placering för deras egenkontroll.

Kontaktpersoner:

Arvid Nelehag
Miljöinspektör
Miljökontoret
Telefon: 073-274 59 55

Eva Häggström
Telefon: 060 -19 11 96

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera