Grundskoleeleverna i Sundsvalls kommun bjuds in till Gymnasiemässa 25-26 april

Gymnasiemässan arrangeras för att ge grundskoleelever i årskurs 7-8 en samlad och likvärdig information inför kommande gymnasieval.

På mässan, som arrangeras i Skönsbergs idrottshall, representeras gymnasieskolor från hela länet som presenterar sina utbildningar med tyngdpunkt på arbetssätt, programmens karaktär och framtidsutsikter.

Innan eleverna besöker mässan lägger vi stor vikt vid att alla elever har god kunskap kring hur gymnasieskolan är uppbyggd för att lättare kunna ställa sina frågor till skolorna, säger Niclas Östlund som är Studievägledare och samordnare för Gymnasiemässan.

Dessa skolor deltar i gymnaasiemässan
Sundsvalls Gymnasium (SG)
ThorensBusinessSchool(TBS)
Plusgymnasiet
Yrkesgymnasiet
Sjöfarstutbildningen Härnösands Gymnasium
Timrå Gymnasium
Nordvikskolan naturbruksgymnasium
Skedomsskolan Skellefteå
Räddningsgymnasiet Sandö (RAGY)
Mikael Elias Teoretiska Gymnasium (METG)
Skvadern
Sundsvalls Praktiska Gymnasium
Realgymnasiet. 

Hålltider
Onsdag 25 april kl 09.00-14.00
Torsdag 26 april kl 09.00-17.00

Kontakt
Niclas Östlund
Studievägledare
070-319 28 76

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera