Inbjudan: Invigning av reservkraft som ökar beredskap och säkerhet i Stöde

Oväder och stormar sker allt oftare och det har på senare år medfört återkommande störningar i elnätet. I synnerhet verksamhet i kommundelar en bit ut är utsatta. Nu har servicehuset Knutsgården och äldreboendet Knutshemmet i Stöde fått reservkraft för att säkra verksamheten. På onsdag inviger Bodil Hansson (S) och Malin Larsson (S) en satsning som skyddar flera viktiga samhällsfunktioner när ovädret slår till.

– Med reservkraften kan flera viktiga verksamheter fortsätta att fungera om elnätet går ner, säger Gunnar Åberg, säkerhetschef i Sundvalls kommun. Förutom omsorgsverksamheterna kan även köket fortsätta leverera mat till vård och skolor i Stöde-området. Med reservkraften kan Knutsgården också bli en framtida trygghetspunkt i den här kommundelen om det uppstår en extraordinär situation.

– Det känns verkligen bra att vi nu kan bocka av den här trygghetssatsningen i en av kommundelarna, säger Bodil Hansson (S) som är kommunstyrelsens vice ordförande. När det sker samhällsstörningar är det ofta infrastruktur i kommundelar en bit ut som tar tid att återställa. Särskilt viktigt är det att så här känsliga samhällsfunktioner kan fungera normalt i alla lägen.

På onsdagens invigning berättar kommunens ansvariga mer om vilka fördelar reservkraften för med sig i Stöde-området. Det finns även planer på fler utbyggnader av reservkraft för att säkra utsatta verksamheter i kommunen.

Under invigningen medverkar:
Bodil Hansson (S), kommunstyrelsens vice ordförande, Malin Larsson (S), socialnämndens ordförande samt ansvariga för verksamhet, säkerhet och från kommunens fastighetsförvaltare Drakfastigheter.

Plats: Knutsgården, i samlingslokalen

Tid: Onsdag den 25 november, invigningen sker kl: 11:00

Kontaktpersoner:
Gunnar Åberg, säkerhetschef, service- och teknikförvaltningen, Sundsvalls kommun,
tfn: 060-19 15 66, eller 070-531 45 52

Ulf Wallin, informatör, service- och teknikförvaltningen, Sundsvalls kommun,
tfn: 070-191 62 45 (Frågor om aktiviteten)

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media