Inbjudan till pressträff om busslinjeomläggning

Vi hälsar välkommen till pressträff den 10 augusti kl. 13.00 om den omfattande busslinjeomläggningen som berör stora delar av Sundsvall. På plats finns bland annat Sverker Ottosson (MP), kommunalråd och representanter för Keolis och Sundsvalls kommun.

    • En ny linje 5 mellan Gångviken och Nave
    • Halverad restid mellan Ljustadalen och Nave
    • Linje 4 vänder i Granloholm centrum istället för i Västra Granlohol
    • Linje 2 Skönsmon byter linjenummer med Linje 4 Nackst
    • 10-minuterstrafik hela dagen på nya linje 2 mellan Östra Birsta och Nackst
    • Linje 1 delas i två separata linjer, 1B och 1A
    • Linje 77 mellan Alnö och Gångviken försvinner
    • Ny anropsstyrd busslinje mellan Gångviken och Timrå införs

Sundsvalls kommun har som mål att fördubbla det kollektiva resandet i Sundsvall. Det kommande E4-bygget och ett ökat resande på de flesta busslinjer visar på att den kollektivtrafik som erbjuds idag inte är tillräcklig. Det finns därför ett behov av att förbättra kollektivtrafikutbudet.

Media hälsas välkomna!

När: Onsdagen den 10 augusti klockan 13.00.

Plats: Stadshuset

Kontaktpersoner:
Sverker Ottosson (MP), kommunalråd
Tfn: 060-19 11 56, 073-274 21 99

Niklas bergström, samhällsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Tfn: 060-19 18 18, 073- 275 16 78

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media