Information i Mobibblan om solenergi och miljösmartkonsumtion

I samarbete med Sundsvalls mobila bibliotek hålls två föredrag med information om solceller och miljösmart konsumtion när Mobibblan är i Anundgård, (vid förskolan). Vi behöver tänka om, för att jordens resurser och klimatet ska hålla för kommande generationer. Där är solen framtidens energikälla – miljövänlig och gratis!

- Vi som jobbar med den mobila biblioteksverksamheten tycker det är klockrent att få hjälpa till att ta ut information och service till olika delar av kommunen, inte bara att låna ut böcker. Det hör till vårt demokratiska uppdrag, säger bibliotekarie Birgitta Ingebrand, Sundsvalls Stadsbibliotek.

Välkommen till föredragen som vänder sig till alla som är intresserade! Under föreläsningarna får du veta mer om solceller och hur du går tillväga för att producera egen el från solen. Du får även tips på vad du ska tänka på när du installerar solceller på ditt tak. Nästa föredrag inspirerar dig till att tänka miljösmart i din konsumtion och hur din konsumtion påverkar vår miljö och vårt klimat. Vi bjuder på kaffe och bulle.

- Det är första gången som energi- och klimatrådgivare och konsumentvägledare är ute tillammans med Mobibblan. Om intresset är stort så kommer vi att ordna fler föreläsningar i samarbete med Mobibblan, säger Mona Tjernström, energi- och klimatrådgivare i Sundsvalls kommun.

- Idag finns ett stort intresse för dessa frågor, speciellt bland unga. Människor vill veta hur man ska göra för att leva på ett hållbart sätt, och vill se alternativ till slit- och slängsamhället, säger Ida-Marie Stjerna, konsumentvägledare i Sundsvalls kommun.

Tid: Onsdag 25/4 kl. 13:30-14:30

Plats: Mobibblan, hållplats Anundgård, vid förskolan

kl. 13:30 - Solenergi - Egen el från solen

  • Aktuell solcellsteknik, praktiska tips.
  • Stöd, ROT-avdrag och el-certifikat.
  • Dimensionering och lönsamhetskalkyl.
  • Solkartan, passar DITT hus för solceller?

kl. 14:00 - Miljösmart konsumtion

  • Hur ser vår konsumtion ut?
  • Vilken påverkan har den?
  • Så äter du Klimatsmart!
  • Så gör du smarta val!

Vi bjuder på kaffe och bulle!

Kontakt:         
Mona Tjernström, 060 – 19 12 77, mona.tjernstrom@sundsvall.se
Ida-Marie Stjerna, 060-19 22 35, ida-marie.stjerna@sundsvall.se

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media