Inga spännande fynd i Selångersån

I början av juli har arbetet längs Selångersåns kaj påverkats av ett hinder på Selångersåns botten. Intresset har varit stort från både medborgare och media.

Inget av arkeologiskt intresse
Efter att botten nu undersökts med hjälp av grävmaskin och marinarkeologisk dykare har länsstyrelsen bedömt att det inte finns något av arkeologist intresse. Det innebär att arbetet nu kan återupptas.

- Naturligtvis hade det varit spännande om det visat sig vara något intressant föremål på botten. Men det är samtidigt skönt att arbetet kan fortsätta så att kajupprustningen kan bli färdig enligt vår planering, säger Stefan Näslund, projektledare.

Färdigt i november 2015
Om projketet får fortgå utan problem kommer såväl kajen, Lilla Fisktorget och Olof Palmes torg att vara färdigt i november 2015. Redan sommaren 2015 beräknas viss del av kajen att vara färdigställd.

 

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media