Inget förnyat sponsringsavtal för Sundsvall Hockey

Stadsbacken AB, moderbolaget i koncernen för Sundsvalls kommuns hel – och delägda bolag, har beslutat att inte ingå något nytt sponsringsavtal med Sundsvall Hockey.

Kommunfullmäktige i Sundsvall fattade i november 2016 ett beslut om riktlinjer för sponsringsavtal inom Sundsvalls kommunkoncern. I korthet handlar det om att de sponsringsmedel som finns att fördela endast kan avtalas med:

Idrottsföreningar på elitnivå (högsta eller näst högsta divisionen) samt arrangörer av större evenemang som skapar positiva upplevelser för Sundsvallsborna och ekonomiska mervärden för kommunen och dess näringsliv. Dessutom ställs tydliga krav på att förening/arrangör ska ha en ordnad ekonomi, alltså inte befinna sig på obestånd eller ha ett negativt eget kapital.

- Det finns för närvarande inte några förutsättningar att ingå ett sponsringsavtal med föreningen, säger Anders Johansson, t.f. VD i Stadsbacken AB. Föreningen har ett negativt eget kapital och förfallna skulder.

- Det kan upplevas att vi har blivit stenhårda och fyrkantiga, men syftet med riktlinjerna är ju att skattebetalarnas pengar används på ett ansvarsfullt sätt säger Pernilla Berg (s) ordförande i Stadsbacken AB.

- Koncernen kommer dock att fullgöra det samarbetsavtal som dotterföretaget Sundsvall Energi AB har ingått. Det uppgår till 800 000 kr per år och löper ut den 31 mars 2018, avslutar Pernilla Berg.

 

Kontaktpersoner:

Pernilla Berg (s) styrelseordförande, Stadsbacken AB                       070-343 14 18

Anders Johansson, tf VD, Stadsbacken AB                                       070-103 04 08

 

Stadsbacken AB är helägt av Sundsvalls kommun och koncernen består av totalt 20 bolag. Koncernen redovisade intäkter med 1,9 miljarder kr, en balansomslutning på 7,2 miljarder kr och ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt med 160 mnkr för 2016. Antal anställda uppgick till 528.

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera