Kommunalråd Magnus Sjödin träffar Japans ambassadör

Japans ambassadör, Yoshiki Watanabe, besöker Sundsvall den 31 augusti. Han kommer då bland annat att äta lunch med Sundsvalls kommunalråd Magnus Sjödin.

Det är under den Japanska ambassadörens rundresa i Västernorrland som han besöker Sundsvall.

Ambassadören kommer också att besöka företaget Smålandsvillan, Statens pensionsverk och Handelskammaren under sin dag i Sundsvall.

Kontaktperson: Siv Thun, telefon 060-19 15 04

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera