Kommunens ska betala skadestånd för kränkande behandling av förskolebarn

Sundsvalls kommun ska betala 20 000 kronor i skadestånd för kränkande behandling av ett förskolebarn.

Det är barn- och elevombudsmannen som gör bedömningen att 20 000 kronor är ett skäligt skadestånd.

– Den aktuella förskolan har gjort det man kan begära för att händelsen inte ska upprepas. Personalgruppen diskuterar värdefrågor regelbundet och förskolechefen har sett över sina rutiner. Det var den som kränkt barnet som själv berättade om händelsen för barnets föräldrar, säger Kenneth Steiner verksamhetschef för Sundsvalls förskolor.

Barn- och elevombudsmannen skriver i sitt beslut att en uppföljning i aktuellt ärende inte är nödvändigt bland annat för att kommunen ”…redan tidigare vidtagit skäliga åtgärder med anledning av den aktuella händelsen”.

Den anställde som kränkt barnet får en skriftlig varning.

Kommunen kommer inte att överklaga skadeståndet.

Kontaktperson: verksamhetschef Kenneth Steiner 070-674 87 80

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera