Konferensen Mittlärande slår upp portarna för 1700 pedagoger och skolledare

För fjärde året i rad arrangeras Mittlärande av Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Konferensen äger rum mellan den 21 och 22 februari på södra berget.
- I år är det fler deltagare än någonsin! 1700 personer har anmält sig från Sundsvalls kommunala förskolor och skolor, friskolor och andra kommuner - från Älvsbyn i norr till Malmö i söder. Ett stort antal deltagare kommer från kommuner i mellannorrland såsom Östersund, Örnsköldsvik och Bräcke, säger Jeanette Larsson Tostar som projektleder konferensen tillsammans med Heléne Oskarsson.

Tanken bakom Mittlärande är att pedagoger och skolledare inom förskola, grundskola och gymnasiet ska ges möjlighet att ta del av ett gediget och varierat utbud av föreläsningar och workshops på hemmaplan. De kommunala förskolorna och skolorna i Sundsvall har lagt studiedagar dessa två dagar för så många pedagoger som möjlig ska få inspiration och kompetensutveckling.

- Konferensen har på bara några år utvecklats till att bli mellannorrlands största konferens inom lärande. Det finns ett stort intresse för att inspireras och mötas för att utbyta erfarenheter kollegor emellan vilket känns fantastiskt roligt, säger Lars Karlstrand, skoldirektör.

Åtta fokusområden

I år finns 147 föreläsare på plats, både från den egna verksamheten och erkända föreläsare i Sverige. Totalt bjuds det på 121 föreläsningar med olika inriktningar samlade under åtta fokusområden: Trygghet, Utvecklande lärmiljö, Kunskaper, Utveckla sin fulla potential, Barn- och elevinflytande, Effektivt resursanvändande, Rektorers och förskolechefers pedagogiska uppdrag samt Personal och hälsa.

Nytt för i år är dagarna är uppdelade efter olika verksamheter. Under tisdagen besöks konferensen av pedagoger från förskolan, årskurs 6-9 och gymnasiet. Under onsdagen kommer pedagoger från förskola, årskurs F-6 och skolledare.

Mötesplatser för inspiration

- Förutom spännande föreläsningar kommer vi att erbjuda ett så kallat ”Share and Learn”. Det är en mötesplats där konferensdeltagarna kan träffa varandra och ett flera av föreläsarna för att utbyta av erfarenheter. HR kommer att ha ett öppet hus där Sundsvalls kommuns skoldirektör kommer att delta i webbsända samtal. Vårt moderna skolbiblioteket finns på plats i sällskap av intressanta utställare inom olika områden, berättar Heléne Oskarsson, projektledare Mittlärande.

Om Mittlärande

Kontakt
Jeanette Larsson Tostar, projektledare Mittlärande, 070-190 35 94
Heléne Oskarsson, projektledare Mittlärande, 070-191 6200

När: 21-22 februari
21 februari: för förskola, åk 6-9 och gymnasiet
22 februari: för förskola, åk F-6 och skolledare

Var: Södra berget, Sundsvall
Tid 09.00- 16.30
Mer information: https://www.skola.sundsvall.se/mittlarande/

Program Mittlärande

Fakta Mittlärande

Mellannorrlands största konferens inom lärande idag genomförs nu för fjärde året. Sedan starten 2014 ökar antalet besökare, talare och utställare för varje år. Mittlärande är en mötesplats för inspiration, kollegiala samtal och praktiskt görande. Konferensen riktar sig till förskollärare, lärare, fritidspedagoger, övriga pedagoger inom förskola och skola, skolledare och personal som arbetar med övergripande förvaltningsfrågor eller ett stort intresse för skola och skolutveckling.


 

 

 

 

 

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

I år är det fler deltagare än någonsin på Mittlärande, mellannorrlands största konferens inom lärande. Vi har 1700 anmälda från Sundsvalls kommunala skolor, från friskolor och andra kommuner!
Jeanette Larsson Tostar, projektledare