Lars Ahlin-stipendiet 2016 har tilldelats Vibeke Olsson

Lars Ahlin-stipendiet 2016 har tilldelats Vibeke Olsson

Motivering: Lars Ahlin-stipendiet 2016 tilldelas Vibeke Olsson för att hon i Ahlins anda i sitt författarskap frimodigt skildrar de två mest betydelsefulla aspekterna av livet - arbetet och kärleken. Som hos Ahlin finns barnet ständigt närvarande, och ur de förslavades eller förtrycktas perspektiv visar hon hur livsglädje trots svåra umbäranden, gemenskap och strävan efter rättvisa kan förbättra människans livsvillkor.

Lars Ahlin-stipendiet inrättades av Sundsvalls kulturnämnd 1991 efter ett förslag från Sundsvalls litterära sällskap. Utdelningen skall ske vartannat år.

Reglerna för utdelandet av stipendiet är följande:

Stipendiet skall utdelas till författare vilkas verk har frändskap med Lars Ahlins diktning eller till författare med klar anknytning till Sundsvallsområdet. Stipendiet kan även utdelas till stöd för forskning kring Lars Ahlins liv och diktning.

Prissumman är 50. 000 kr samt en medaljong utarbetad av Ulf Linde.

Helene Swenne

Sundsvalls stadsbibliotek

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera