Många vill skriva begripligt i Sundsvalls kommun

På onsdag 18 april bjuds kommunens anställda på en inspirerande tvåtimmarsföreläsning om vad klarspråk är och varför man ska använda det. Det är språkvårdare Kristin Aastrup från Bolagsverket som delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter i kommunhusets fullmäktigesal. Intresset är så stort att föreläsningen är dubblerad, den ena ges klockan 10.00-12.00 och den andra 13.30-15.30. 

Sedan kommunfullmäktige hösten 2011 beslutade om en språkpolicy som ska gälla i Sundsvalls kommun, har alla som vill uttrycka sig vårdat, enkelt och begripligt fått något att luta sig emot. Fullmäktige antog också åtta regler som kommunens anställda ska använda för att granska det de skriver, så att de underlättar läsandet för mottagaren.

Till dagens två föreläsningar har sammanlagt 295 personer anmält sig! Media är välkomna att delta.

Språkpolicy för Sundsvalls kommun:  
"Språket som används i Sundsvalls kommun ska vara sådant att det främjar demokratiska samtal och medborgardialog, underlättar kontakt och service till kunder och näringsliv och gör kommunens verksamheter tydliga och begripliga. Språket ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Sundsvalls kommun strävar efter att utveckla svenska språket, så att svenska terminologi kan användas inom alla verksamhetsområden." 

Kontaktperson
Informatör Christina Lindqvist, telefon 19 12 14, 070-336 71 71. 

Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.